Jelentés a leányfalui strandfürdő területén 1999. aug. 5-én végzett műszaki helyszínelésről (helyzetfelmérés, az itt rögzítettek nem jognyilatkozatok)

I. Összefoglaló észrevételek

1. A leégett épületrész bontása után "megmentett" és átalakított folyosórész kialakítása valóban többlet-munkával történt, de a többlet-munka (pl.: tartóoszlopok megerősítése) indokoltsága kérdéses. Kisérdy úr most úgy nyilatkozott, hogy ezért a CASTRUM Kft költségtérítést, beruházásként elismerést nem kért és nem kér.
2. A strandon dolgozók gépkocsijainak a strand területén való elhelyezése nem kívánatos. A CASTRUM a Hableány vendéglő mellett zárt parkoló kialakítási lehetőségét kéri.
3 .A szeméttároló konténereknek a strand területén nyitottan való elhelyezése gusztustalan. A CASTRUM az É-i bejárat átrendezésével gondolja megoldani a problémát.
4. Az ideiglenes és egyéb pavilonok képe általában lehangoló, beleértve az ÁFÉSZ pavilont is. Szolgáltatásaik viszont szükségesek. A CASTRUM állítása szerint a belőlük származó bérleti bevétel nem mértékadó.
5. A dunai kifolyó(k) meghosszabbítása nem történt meg. Az üzemeltetést ez nem zavarja, csak a Duna-part végső rendezését.
6. A járdák állapota általában rossz. A felújítási munkák minősége rossz. A CASTRUM a további rekonstrukciót csak beruházásként akarja végezni.
7 .Egyes sövény-részek megszüntetése, átformázása indokolt lehet hosszú idők óta önkormányzati döntés hiányzik.
8. A körház előtti mély udvarban nagyobb esőzésben víz gyűlt fel, a pincét mintegy 1 m magasságban elárasztva. Fő okként a CASTRUM a Móricz Zs. utca Hunyadi J. utcai átereszének dugulását jelölte meg.
9. A faházak alatt csőrepedés feltételezhető. A felderítés és elhárítás nagyon munkaigényes is lehet. A faházak vizesblokkjait a CASTRUM alakította ki.
10. A faházak és a körház foglaltsága a helyszínelés napján több mint 50 %-os volt, ennek ellenére a vendégkönyvben az utolsó bejegyzés jóval augusztus előtti volt. A bejegyzések évszáma, a vendégkönyv felfektetésének dátuma nem volt feltüntetve.
11. Az ülő medence kettéválasztását továbbra is kezdeményezi a CASTRUM. lndokaik ésszerűek, bár vízforgató építésével csökkennek.
12. A gyermekmedence mellett a szülők elhelyezkedési lehetőségét indokolt lenne biztosítani a déli sövény-szakasz helyére telepített ülőpadokkal.
13. A gyermekmedence fenék-burkolata megoldandó.
14. A vízfelhasználás mértéke a rendeletileg előírtnak bő másfélszerese. Indok az elvárt vízminőség biztosítása. További vizsgálat és egyeztetés szükséges. Kisérdy úr kevésnek és szakszerűtlennek minősítette a bérleti szerződésben szereplő 100 ezer köbméter/év mennyiséget.
15 .Az úszómedencében a víz zöldülési jelenségét Kisérdy úr megszüntette.
16. Az úszómedence alatti csővezeték szivárog. A teljes kilyukadás előtt helyre kell állítani.
17 .Az úszómedence vízforgató rendszere lényegében kiépített. Viszonylag alacsony költséggel befejezhető.
18. A fű minősége általában jó.
19 .A strand jelenlegi állaga általában a bérbevételi állapotnak megfelelő. Ez a megjegyzés mértékadó személyek véleménye alapján ellenőrizendő, gazdasági értelemben az eddigi értéknövelési tevékenység vizsgálandó.
20. A zuhanyozó blokk rekonstrukciója fenntartási szinten megtörtént, kisebb hibákkal (pl.: régi kivezető csonkok láthatóak maradtak, fémkeretek korrodáltak, nem korrózió védettek).
21. Általános nézeteltérés várható a fenntartási és a beruházási tevékenység megkülönböztetésében.
22. A vízhőmérsékletekben egyeztetés szükséges.
23. A CASTRUM szerint a gyermekmedence vízvisszaforgatójának elkészítése a legsürgősebb.
24. A Csepel kút szivattyúja egész szezon alatt megállás nélkül jár.
25. A Csepel kút felújítását lényegében a 6 m hosszú 250 mm átmérőjű tovább fúrás jelentette, kövekkel megvalósított aknatalp leterheléssel együtt.
26. Az öltözők igénybevételének fokozása kívánatos lenne.
27 .A Duna parton kaszálták a füvet (nem CASTRUM) holott a tereprendezés nincs befejezve. A fák többsége kihalóban van.
28. A strand mögött a bicikli úton van egy nagyon veszélyes gödör.

II. Intézkedési javaslatok
(itt azokat a feladatokat szerepeltetjük, melyek meghaladják a műszaki felügyelő csoport hatáskörét, az azon belül esőket viszont nem tüntetjük fel)
1. Sürgős (sürgősségi sorrendben)
ad I/28 A bicikli út gödrét ki kell javítani.
ad I/8 A Hunyadi J. utcai áteresz dugulását meg kell szüntetni.
ad I/1 A vendégkönyvet rendszeresen és gyakran kell ellenőriztetni, az idegenforgalmi adó korrekt befizettetése érdekében.
ad I/27 A Duna parton kaszálás helyett vegyszeres gyomirtásban és tereprendezésben kellene gondolkodni, mert a kaszálás kidobott pénz.
ad I/1. Jognyilatkozatot kell kémi (és adni) arról, hogy a tűzkár helyreállításával kapcsolatban a CASTRUM és az Önkormányzat között további követelés nem áll fenn.
ad II/3 A strand jelenlegi állapota siralmas. A CASTRUM kötelező értéknövelő előirányzata még akkor is kevés a kor színvonalának létrehozásához, ha sikerülne elismertetni vele a 27 MFt beruházási hátralékot. Ezért mielőbb célszerű volna megindítani a munkálatokat egy tőkeerős partner keresésére.
ad I/3 és I/4-ben az ÁFÉSZ pavilon sorsáról el kell dönteni, hogy önkormányzati tulajdonba kerüljön, vagy idegen tulajdonban maradjon. (Ha az épület önkormányzati tulajdonba kerülne, ideiglenesen, kis költséggel zárt szeméttárolóvá lehetne alakítani)
ad I/4 Ellenőrizendők a pavilonok építési engedélyei. A tarthatatlanokat szezon után le kell bontatni. Újraépítésüket meg kell pályáztatni.
ad I/7 A park-építési munkákhoz látványterveket és hatástanulmányokat kell bekérni vagy készíttetni, ki kellene jelölni egy önkormányzati szakértőt, aki döntési jogkörrel véleményezné azokat.
ad I/8 A pince és az alapfalak védelme érdekében automatikus működésű leürítő-átemelő szivattyút kellene telepíttetni, vízgyűjtő aknával.
ad l/9 Eldöntendő, hogy a hiba kijavítása során jöjjön-e létre értéknövelés. A hiba megszüntetését legkésőbb a szezon végén a CASTRUM-nak elő kell írni.
ad l/17 Meg kell tervezni minden vízvisszaforgató létesítésének ütemezését, finanszírozási pályázatát. Ebben a CASTRUM csak akkor érdekelt, ha biztonságban érezheti magát.

2. Előbb utóbb lépni kell
ad I/2 Őrzött parkoló létesítése célszerű lenne. Javasoljuk, hogy önkormányzati üzemeltetésű legyen. Forrás: a tűzkári kártérítés, megtérülés: gyors.
ad I/4 A szolgáltató pavilonok építtetését pályáztatni kellene. Célszerű lenne igényes kinézetű, de mobilizálható épületeket létesíttetni, a szolgáltató tokéjéből, aki csak a területet bérelné, korrekt szerződés keretében.
ad I/5 A Duna part rendezésére és üzemeltetésére vállalkozót kellene pályáztatni. Ha a vállalkozó egyben a strand üzemeltetője, a strandhoz való csatolás is megfontolandó. Ebben a gondolatkörben kellene dönteni a kifolyó(k) meghosszabbításának időpontjáról.
ad I/6 A járdák rekonstrukciójának finanszírozását el kell dönteni. Tény, hogy a megsüllyedések megszüntetése üzemeltetési feladat, ugyanakkor a burkolat minősége a mai igényektől messze elmarad. Áthidaló megoldás lehet, ha az anyagköltséget, az általa megfogalmazott igényesség szerint az Önkormányzat állja.
ad I/12 és I/13. A gyermekmedence vízvisszaforgatóval való ellátatásakor célszerű megoldani.
ad I/16 A csővezeték rekonstrukcióját karbantartás terhére el kellene rendelni a CASTRUM számára.
ad I/26 A fürdőzők részben feltehetően azért nem veszik igénybe az öltözőket ingyenességük ellenére, mert állapotuk osztályon aluli. Meg kellene terveznünk a rekonstrukciós stratégiát.

3. Általános érvénnyel
ad I/21 Úgy az értéknövelő beruházásokat, mint a nagyobb felújításokat az üzemeltetővel folyó konzultációk figyelembevételével az Önkormányzatnak kellene kezdeményeznie, a kivitelezés minőségét pedig garancia feltételek kikötésén keresztül biztosíttatni.
A strand fejlesztéséről készült(ek) tanulmány(ok). Ezen az alapon kellene egy aktuális tanulmányt készíttetni annak érdekében, hogy tőkeerős tulajdonos társat lehessen keresni. Ha nem adnánk el a strandot, hanem csak a bővítési területet, és a tulajdonos társ tulajdonrésze az új építményekkel jönne létre, nem kellene az államnak befizetnünk az ügylet kapcsán. Ha a tulajdonos társ szakmai befektető lesz, akkor már ténylegesen nem kell az Önkormányzatnak közvetlen odafigyeléssel védeni a tulajdonosi érdekeit

4. Emlékeztetőül
ad I/11 Amikor belefér a keretekbe, dönteni kell.

Leányfalu, 1999. aug. 10.

Kenéz Endre, Simon György, Dr. Tóth Béla