Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának
Képviselője .
10/1999
Dr Tóth Béla első hozzászólása az 1999. május 28-án tartott Képviselő-testületi ülésen
(számozás a kiküldött meghívó és mellékletei szerint)

Napirend előtt

...
...
...
A választási eredményekből - azzal, hogy a Leányfaluért Polgári Szövetség jelöltjei olyan nagy számban jutottak be - azt a választói akaratot kell kiolvasni, hogy polgáraink jelentős változást várnak az előző ciklushoz képest, és támogatják a Szövetség által felvázolt jövőképet. Eddigi munkánk eredményében sem én, sem a lakosság nem észlel különösebb változást.
...
...
...

1999. ápr. 29-hez.
A CASTRUM épületbontásával kapcsolatban fontosnak tartok két dolgot feljegyezni.
1. A le nem bontott épületsarok miatt (a megerősítésnek nem látszott nyoma) a CASTRUM az Önkormányzatnak további 1 MFt-ot akart leszámlázni. Dr Tóth Mária nem látott megalapozottnak semmilyen többlet költség felszámítást.
2. Polgármester Asszony a Magyar Turizmus Rt referensével tárgyalva azt a tájékoztatást kapta, hogy mivel a bontásra kaptunk 7 MFt-ot, most nem kapjuk meg a strandfejlesztésre pályázott 24 MFt-ot (esetleg jövőre).
Felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét arra, hogy az elhamarkodott, következetlen döntéseinknek milyen súlyos következménye lehet. Nem tudom másképp elkönyvelni az esetet, mint úgy, hogy ráhagyván a CASTRUM-ra a bontás intézését, mondván nem a mi pénzünkből megy el a 7 MFt, elveszítettünk 17 MFt állami támogatást, miközben ülünk a tűzkárért kapott 22 MFt-on, mint a fiastyúk.
...
A Meghívó 5. napirendi pontjához

Az kissé hosszúra nyúlt ad-hock szerződésmódosítás végefelé az ad-hock bizottság helyett ellenőrző bizottságot kellene létrehozni a CASTRUM ügyben.

Indokok:
1. Az alpolgármester törvénytelenül tagja ad-hock bizottságnak is. Ezzel kapcsolatban kérdezem, mikor közölte ezt a tényt Jegyző úr Alpolgármester úrral, és mit tett Alpolgármester úr megismerve ezt a körülményt.
2. Úgy tűnik ad-hock nem sok mindent tudunk már tenni a CASTRUM-mal. Fontosabb volna folyamatosan ügyelnünk arra, hogy minél kevesebb veszteséggel éljük át ezt a kapcsolatot.
Az ellenőrző bizottságba javasolok delegálni
- közgazdasági,
- üzemeltetési,
- vállalkozásszervezési,
- államigazgatási
szakterületen jártas személyeket. Minden posztra két-két főt annak érdekében, hogy egy-egy személy nem túlzott terhelése ellenére minél gyakoribb legyen a tulajdonosi jelenlét. Így talán kevésbé lehetne kijátszani érdekeinket az állagmegóvásban, az árbevétel bevallásban, az adóbefizetésben, a vízgazdálkodásban, stb.

...
...
...
Leányfalu, 1999. május 28.
.....................
Dr Tóth Béla

Kapják: Képviselők Jegyző