VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI

1. Szerződésbontás

Hivatkozási alapok
a) a bérleti díj elmaradása miatt a szerződés szövege szerint is azonnal felbontható lenne a szerződés,
b) a magas adósságállomány, ami többszörösen meghaladja a CASTRUM vagyonát, ami olyan átszervezéssel állt elő, amit a CASTRUM nem vezettett át törvényesen az Önkormányzatnál, megrendítette az új testület bizalmát a szerződő félben.

Jogi problémák, lehetőségek
ad a)
- a fennálló per miatt a rosszhiszeműség nehezen bizonyítható
ad b)
- a hosszú idő óta folyó levelezés a CASTRUM Leányfalu Kft-vel legalizálta az átszervezés tudomásulvételét,
- hivatkozhatunk arra, hogy a magas adósságállomány és a vagyoni helyzet alapján az elmaradt bérleti díj megfizetésére, jóhiszeműség ellenére sincs esély,

Ha a CASTRUM megtámadja a szerződésbontást, bírósági
végzés nélkül nem tudjuk kitenni a birtokból, ami elhúzódó rossz viszonyú kapcsolatot eredményezhet.

 

2. Marad a meglévő szerződés

Előnye
- fennmaradnak a követeléseink, amivel meg tudjuk szorítani a CASTRUMOT, és ha továbbra is hátrányunkra cselekszik
megindíthatjuk a szerződésbontást
- magasabb a bérleti díj és '99. évi beruházási előirányzat, mint amit jelenleg a CASTRUM ajánl,
Hátránya
a) nem ígér semmit a CASTRUM a jövőre nézve, és 2000-től nincs beruházási előirányzat
b) fennmarad a szerződés azon lényeges hiányossága, hogy nincs garanciánk a bélő tőkehiányával szemben
c) fennmarad a szerződés azon további hiányossága, hogy szerződéses alapon nem tudunk beleszólni az üzletpolitikába, a vízgazdálkodásba, az állagmegóvásba, stb.
A hátrányok feloldhatósága:
ad a) az adóságállomány átütemezését engedményezzük,
ad b) kemény ellenőrzéssel gyorsan reagálunk a hátrányos jelenségekre,
ad c) keressük a közös érdekeket, és a jó kapcsolat lehetőségét.

 

3. Új szereződés kötése

Előnye
- tiszta helyzetet teremt,
- bele tudjuk venni a falu összes érdekének védelmét,
- ígéreteket kapunk a követeléseink megtérülésére.
Hátránya
- ami tervezetet a CASTRUM-tól kaptunk, az gazdasági és jogi értelemben is jelentősen kedvezőtlenebb a meglévőnél.
- elveszítjük azt a jogi helyzeti előnyt, ami a múlt "bűnei" miatt egy esetleges szakítást meg tudna gyorsítani.