IV. A STRAND GAZDASÁGI MUTATÓI
(A CASTRUM éves beszámolója alapján, eFt-okban)

1. Költségek (túlbecsülve)

a) Vízdíj
termálkútból (1 Ft/m3) 140
Csepel kútból (1 Ft/m3) 200
ivóvíz (240 Ft/m3) 480

b) Villamos energia (110 kW, 5 hónapon át, napi 8 óra) 2 640


c) Vegyszerfelhasználás 300

d) Szemétszállítás 500

e) Biztosítás 600

f) Bérköltség
CASTRUM szerint
vezető 1 fő 725
dolgozók 30 fő 6 210
Összesen: 6 935
Reálisan
vezető 2 fő 3 000
dolgozók 32 fő 19 200
Összesen: 22 200

g) Csatornaépítés 720

h) Anyag, egyéb fel nem sorolt 2 000

Összesen várható költség 29 780 eFt

2. Bevétel (alulbecsülve)
a) Belépők (100 e fő, átlagosan 350 Ft/fő)
35 000
b) Albérlők
5 000
c) Villamos energia
640
Összes várható bevétel 40 640

3. Tartalék, beruházás, nyereség
legkevesebb 10 860 eFt

4. Induláshoz rendelkezésre álló eszköz
Biztosító átutalása 22 000
Albérlők segélye -2 000
Tűzkárbontás -8 000
Összesen: 12 000 eFt