II. A TŰZESET KÁRTÉRÍTÉSI KÖRÜLMÉNYEI1. A strand értéke
Olyan szempontból fontos, hogy a CASTRUM Kft ezen érték szerint fizette a

biztosítási díjat, és a Biztosító ennek alapulvételével számítja a kártérítést.

Az adat forrása Érték Mill. Ft

APERTO biztosítási bróker szakvéleménye 273,5
A CASTRUM által kötött biztosítási kötvényben 1002. A leégett épület értéke (ami az egész strand egy kisebb része)
Az adat forrása Érték Mill. Ft

A CASTRUM által a biztosítónak készített

kárbejelentési részletezőben 72
A biztosítótól az Önkormányzatnak utalva 22,23. Az ingóságok értéke, albérlők kárenyhítése
Az adat forrása Érték Mill. Ft

A CASTRUM által a biztosítónak készített

kárbejelentési részletezőben (összes ingóság) 4,3
A CASTRUM igénye az Önkormányzattól,

amit az előző testület nem fogadott el 8,6
A biztosítótól a CASTRUM-nak utalva 6,3
Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében az ad-hoc bizottág "kötelezettséget

vállalt" legfeljebb 2 MFt összegig a károsultak támogatására.

Mint láttuk, A CASTRUM már küldi hozzánk az albérlőket, hogy rendezzük

a kárukat, jövőjüket.4. Egyéb néhány fontos információ- az APERTO Kft szakvéleményében leírta, hogy a biztosítás 40 %-os volt,

(lásd 1. táblázatban 100:273), ezért a biztosító a 28,5 MFt-os ajánlata

korrekt (98. IX. 28.),
- a CASTRUM egy a Biztosítónak írt levelében (98. VIII. 3.) nem fogadta el

az alulbiztosítottság megállapítását
- a CASTRUM-nak fut az Önkormányzatnál egy árajánlata a bontásra

több, mint 8 MFt értékben,
- ha úgy számolunk, hogy a fenti 22,2 kártérítés a 100-nak 22 %-a,

azaz a leégett épület a strand tűzkárral veszélyeztett értékének 22 %-a,

továbbá a strand összes épüéletének valódi értéke a fenti 183,5,

akkor az elvesztett épület valódi értéke az utóbbi érték 22 %-a, azaz

a tűzkár miatt az Önormányzat fennmaradt vesztesége:

0,22 × 183,5 + 2 - 22,2 = mintegy 20 MFt plusz a bontási költség