Összefoglaló

a LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és a CASTRUM Kft

között fennálló kapcsolatok

egyes fontos jogi és gazdasági tényeiről

Készítette: Dr Tóth Béla képviselő
1999.03.02.

Megjegyzés: ez az anyag a képviselők számára azzal a céllal készült,
hogy a sok dokumentum, és ismeretanyag ellenére áttekinthetően
szolgáljon a valódi helyzet megismerésére, és ezzel segítse
a döntések előtti mérlegelést.
Az anyagban szereplő tények írásos dokumentumokra épülnek,
melyek a Polgármesteri Hivatal irattárában megtalálhatók,
de az anyag áttekinthetősége érdekében a bizonyítékok idézése,
felsorolása itt általában nem szerepel.


Tartalom:

I. LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG ÉRDEKEI A STRAND ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
II. A TŰZESET KÁRTÉRÍTÉSI KÖRÜLMÉNYEI
III. A CASTRUM KFT ADÓSSÁGAI
IV. A STRAND GAZDASÁGI MUTATÓI
V. ÖNKORMÁNYZATI ÜZEMELTETÉS
VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI