Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának
Képviselője .

2/1999
címzett: Képviselők és az
érintett szakbizottságok külső tagjai

Tisztelt Képviselő Társam!

Az 1999. jan. 15-i ülésen határoztunk, hogy egy ad-hoc bizottság előkészíti a CASTRUM Kft-vel szemben fennálló követelésünk rendezését.
A bizottság jan. 22-én lefolytatta az egyeztető tárgyalást, a beszámoló készítése folyamatban van, amit a Szervezési Jogi és Ügyrendi Bizottság fog előkészítően véleményezni az Önök döntése számára.
Tekintettel arra, hogy - mint már annyiszor - a döntés sürgető, annak érdekében, hogy a fennálló körülményeket a döntés előtt Ön kellő alapossággal megismerhesse, mellékelten küldöm annak a levélnek a másolatát, melyet az ad-hoc bizottság tagjainak és Polgármester Asszonynak átadtam, azért, hogy a Szervezési Jogi és Ügyrendi Bizottság és mások által felvetett problémák egységbe foglalásával a tárgyaló bizottság munkáját segítsem.
Kérem Önt, hogy alaposan tanulmányozza a levél tartalmát, mert a Képviselő-testület a közeljövőben feltehetően arról dönt, hogy a falunk vagyonából többször tízmillió forint követeléstől eláll, vagy olyan társaság ígéretére bízza, akinek ezidáig is nehezére esett a szerződésünk tiszteletben tartása.
A külső tagoktól azt kérem, mivel előfordulhat, hogy a (rendkívüli) testületi ülésen nem lesznek jelen, véleményüket - miután majd a Szervezési Jogi és Ügyrendi Bizottság határozati előterjesztését is megkapták - lehetőleg írásban juttassák el bizottságuk elnökének vagy nekem, mert ez egy olyan téma, ahol célszerű minél nagyobb számú személy bölcsességére támaszkodni.

Tájékoztatom továbbá Önt, hogy Polgármester Asszony kezdeményezésére jan. 22-én részt vettem a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének ülésén, ahol fő téma volt a gázközművagyon településeket illető részének kérdése. Feltehetően emlékszik Ön rá, hogy néhányan ezt a problémát is szeretnénk rendezni, mióta képviselők lettünk. Ugyanis - a TÖOSz főtitkárának is tetsző hasonlattal élve - olyan helyzetben vagyunk, mintha megbíztunk volna egy kőművest, hogy építse fel a házunkat, majd minden ellenszolgáltatás nélkül nekiadnánk. A lényeg, hogy a TÖOSz olyannyira foglalkozik ezzel a dologgal, és benne külön a TIGÁZ keretátadási módszerével, hogy általános jogsegélyezést készített elő az önkormányzatok számára. 50 eFt előleg befizetése és 2 % sikerdíj ellenében teljes jogi rendezést biztosító megbízási ajánlatot tudtam magammal hozni. Ilyen alacsony áron nem tudnánk ügyvédet találni, a sikeres megoldás valószínűsége pedig összehasonlíthatatlanul alacsonyabb lenne.

Leányfalu, 1999. január 25.
.....................
Dr Tóth Béla

Kapják: Balla Józsefné Bálint József Pereházy Pál Dr Gombocz István
Dr Siklóssy Ákos Kenéz Endre
Stein Józsefné Száger Ottóné
Tamási János Tóth Krisztina
Dr Tóth Mária
Varga Dénes