Pályázat

a gyógy- és termálturizmus fejlesztésére

A gyógyturizmus feltételeinek megteremtése Leányfalun

Leányfalu Önkormányzata pályázatot nyújt be céltámogatás elnyerésére a gyógy- és termálturizmus fejlesztésére kiírt pályázat 3. témájában.

A pályázati céltámogatással megvalósítandó feladat:

A leányfalui termálvíz gyógyvízzé minősítése, terápiás kísérletek, hatástanulmány készítése a gyógyvízzé minősítés jelentőségéről a Dunakanyar vonatkozásában.

"Pályázati kiírás" 3. téma:

" Jogszabály alapján a víz kémiai és bakterológiai vizsgálata (továbbiakban bevizsgálás) alatt álló ásvány-, termál- és gyógyvízkincs turisztikai hasznosítása érdekében a bevizsgálás, illetve gyógyvízzé minősítés, a tervezés, a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a hasznosítás érdekében szükséges beruházások hitelből történő megvalósítása"

I. Indoklás

Egy 1986-ban készült tanulmány1 (1. melléklet) alapján indokoltnak látszik a leányfalui termálvíz gyógyászati célú hasznosíthatóságának vizsgálata. A tanulmány alapján kitűzött programra forráshiány következtében, valamint a strandfürdő hasznosításának korábbi koncepciótlansága miatt eddig nem kerülhetett sor. Ugyanakkor az utóbbi években világossá vált, hogy a magyarországi gyógyturizmus komoly üzleti jelentőségű. A leányfalui termálvíz jelenleg ismert kémiai összetétele (2. melléklet) a magas fluoridtartalom, az össz-sókoncentráció alapján kimeríti az ásványvíz követelményeit, hőmérséklete magas, és ismereteink szerint nem tartalmaz olyan káros anyagokat, amely az ásványvízként való, valamint gyógyászati célú hasznosítását kizárják. A termálvíz gyógyászati célú hasznosítása Leányfalu földrajzi szépségével párosulva kiemelt gyógyfürdőhely kialakítására teremthet lehetőséget.

A fentiek alapján

1. vizsgálati
2. kísérleti programhoz
kérünk támogatást.

Az ásványvízzé és gyógyvízzé minősítés érdekében a pályázat benyújtása előtt kapcsolatfelvételre került sor az OKI-val.

II. A céltámogatás felhasználásával végzendő tevékenység műszaki tartalma és költségigénye:

1. A leányfalui termálvíz magyarországi ismert gyógyvizekkel való összehasonlítása, balneológiai, orvosi konzultációk, analógiára épülő javaslatok kidolgozása, a fentiek alapján tanulmányi szintű megalapozás a termálvíz gyógyászati célú alkalmazására;

A témapont kidolgozásának költsége: 500 000 Ft
- a kért támogatás összege: 350 000 Ft
- saját rész: 150 000 Ft

2. A termálvíz részletes kémiai, bakterológiai vizsgálata a gyógyvízzé minősítési kritériumoknak megfelelően;

A témapont kidolgozásának költsége: 100 000 Ft

- a kért támogatás összege: 70 000 Ft
- saját rész: 30 000 Ft

3. A gyógyvízzé minősítési eljárás lefolytatása, kísérleti fürdőgyógyászati szolgáltató egység kialakítása és kísérleti célú üzemeltetése a strand téliesített területén belül (terápiás kísérletek).

Ennek későbbi kereskedelmi szintű kiterjesztése gyógyászati létesítmények elhelyezése révén a tervezendő termál-hotelben válhatna lehetővé.

A témapont kidolgozásának költsége:

1. Eljárási díj: 100 000 Ft
- a kért támogatás összege: 70 000 Ft
- saját rész: 30 000 Ft

2. Kísérleti fürdőgyógyászati egység kialakítása, 1 éves üzemeltetései költsége 10 000 000 Ft
- a kért támogatás összege: 7 000 000 Ft
- saját rész: 3 000 000 Ft

4. Hatástanulmány készítése Leányfalu és a Dunakanyar turisztikai látogatottsági jellegének gyógyturizmus kapcsán várható változása vonzatainak (gazdasági, szociális, kulturális) előrejelzésére.

A hatástanulmány célja segítségnyújtás a Dunakanyar települései önkormányzatainak, valamint a Magyar Turizmus Rt.-nek a térség látogatottsága, annak várható jellege, az ennek hatására előrejelezhető gazdasági szerkezetátrendeződés kapcsán a középtávú fejlesztési tervek kidolgozásához.
A témapont kidolgozásának költsége: 800 000 Ft
- a kért támogatás összege: 560 000 Ft
- saját rész: 240 000 Ft
Összes ráfordítás: 11 500 000 Ft
ebből:
- a kért támogatás összege: 8 050 000 Ft
- saját rész: 3 450 000 Ft
(A fenti összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák.)

III. A céltámogatás és a saját források eredményes felhasználhatóságának, a tervek megvalósíthatóságának megalapozottsága:

Mivel a kitűzött feladat keretében megcélzott fejlesztési lehetőség függ a végrehajtandó vizsgálatok eredményeitől, ugyanakkor pozitív vizsgálati eredmények esetében igen kedvező gazdasági kihatások várhatók, ezért fontosnak tarjuk a javasolt vizsgálatokat, a kockázat minimalizálása érdekében a támogatást nem egy összegben, hanem az egyes döntési csomópontokhoz tartozóan részösszegek folyósításának formájában kérjük.

Jelen pályázat keretében a céltámogatást három lépcsőben kérnénk:

Az 1. és 2. pontban foglaltak eredményei alapján (1. döntési csomópont)
420 000 Ft
történhet a 3. pont szerinti gyógyvízzé minősítés (2. döntési csomópont),
70 000 Ft
a próbaterápia (3. döntési csomópont)
7000 000 Ft
ezt követően kerülne sor a hatástanulmány (4. pont) finanszírozására:
560 000 Ft

IV. A kért CÉLTÁMOGATÁS ( 8 050 000 Ft) folyósításának ütemezése:

1. év:
0-6 hónapra 1. és 2. pont teljesítéséhez: 420 ezer Ft
7-12 hónapra 3. pont, eljárás
(minősítés átfutási ideje 6 hónap) 70 ezer Ft
2- 3. év (3. pont) : 7 000 ezer Ft
ebből 2.év: provizórikus kísérleti létesítményekre: 3 millió Ft 3. év: próbaterápia: 4 millió Ft

4. év: 560 ezer Ft

A fenti feladatok céltámogatás igénybevételével történő végrehajtásához Leányfalu önkormányzata a szükséges önerővel rendelkezik (csatolt képviselő testületi nyilatkozat).

1 Dr. Barta Ferenc: Tanulmány a leányfalui strandfürdő termálvizének egészségügyi hasznosításáról, Budapest, 1986 június

4