Mosonyi László
független
polgármester
és képviselő
jelölt

55 éves, 20 év Budapest, 29 év USA, 5 1/2 év Leányfalu.
Ékszertervező és -készítő.
A Bowling Világszövetség alelnöke, falunk Közbiz-tonsági Alapítvány kurató-riumának titkára, múzeumi kuratóriumának tagja, közel három éve a Leányfalui Hírek állandó szerkesztője.
Hite szerint a falu polgárai ha összefognak, a közösség erejével és bölcsességével sokkal jobban tudják alakítani sorsukat. Ennek érdekében első lépésben megszervezte a Leányfaluért Polgári Szövetség magját, bízva abban, hogy a Leányfalut szebbé, kellemesebb lakóhelyé tenni akarók tábora képes lesz a többségi érdekek érvényesítésére. A helyhatósági választás eredményeként azt szeretné, ha az önkormányzatba minél többen a Szövetség tagjai kerülnének, akik a nagyobb közösség által megfogalmazott célokért együtt tudnak és akarnak dolgozni.
Egy ilyen többségi egyetértés hiányában látja az előző önkormányzat gyengéjét.
Tervei között szerepelnek a következők:
egy falut SZOLGÁLÓ vezetés létrehozása, a fiatalság integrációja a falu közéletébe, a sportélet támogatása és magasabb színvonalra való fejlesztése, falupark létrehozása a MOL kút áthelyezésével, kulturális centrum létrehozása, az idegenforgalom megszervezése, nyugdíjasaink életkörülményeinek javítása, az egyházak támogatása fiataljaink nevelésében, az utak rendbetétele, a strand örökös kálváriájának megoldása, jobb hulladékszállítás megteremtése, a falu szépítése, a lakossággal való szoros együttműködés; - havonta képviselői fogadóórák tartása, tavasszal és ősszel közmeghallgatás -, az elmúlt négy év döntéseinek és szerződéseinek átvilágítása a megfelelő szervek bevonásával, és az eredmény közzététele.

Javasolja a LEÁNYFALUÉRT POLGÁRI SZÖVETSÉG

Dr Tóth Béla
független
képviselő jelölt

50 éves. 24 év Miskolc, 11 év Nagykanizsa, 3 év Szentendre után 12 éve leányfalui lakos. Három év óta mind többet Leányfalun végzi munkáját.
Bányamérnöki tudományok-ból egyetemi doktor, bejegyzett szakértői köreibe tartozik a geotermikus energia kezelése, a tájrendezés, szellőztetés- és klímatechnika, ingatlan értékbecslés. Felsőfokú képesítést szerzett szociológiából. '86-ig kutatómérnök, majd tudományos osztályvezető volt a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet '94-ben történt megszűnéséig. A '86 óta vezetése alatt működő bányabiztonsági laboratórium államigazgatási jogalkotási és hatósági ellenőrzési feladatokat is ellát, jelenleg egy Kft keretében.
Szakismereteit Leányfaluért is akarja hasznosítani: az évi mintegy 20 millió Ft értékű energiát termelő termálkúttal való jobb gazdálkodásra, a strand téliesítésére, a környező források hasznosítására, - a szemét minél kisebb költségű elhelyezésére és általában a településfejlesztési feladatokra.
Szociológiai ismereteivel a közvélemény rendszeres és szakszerű felmérését akarja bevezetni és segíteni.
Ezen célok többsége érdekében korábban tett sikertelen kezdemé-nyezései után abban bízik, hogy képviselőként kevesebb akadályba ütközne a falunkban meglévő lehetőségek kiaknázása.

Javasolja a LEÁNYFALUÉRT POLGÁRI SZÖVETSÉG