Kedves Gábor!

 

1. Bérlőknek, tulajdonosoknak küldendő levél

Megértem Bence véleményét a kihagyandó mondattal kapcsolatban (megegyezés, jóváírás...), de a következők miatt tartom célszerűnek benne hagyni:

- egyetlen, konzekvens fogalmazványban benne van a Strand-Pepe ügye is,

- a Zöldséges pavilont meg tudhatjuk így szerezni (korábban 1 - 1,5 MFt-ért már felajánlották nekünk. Ez összemérhető a  helyfoglalási díjjal, a 3,5 MFt/évvel. Továbbá - ha másnak nem is -, de például zárt szemétgyűjtőnek alkalmas lehet, amikoris számunkra előnyösebb lehet ha marad, mint ha lebontják)

 

2. A strand kft alapító okirata

Mellékelten küldöm a CD jogtár 2001. okt. 31-i példányáról, az iratmintatárban található okirat tervezetet. Ha ez alapján dr. Bíró Gyula nem tudja péntekre előállítani az okmányt és következő hét elején bevinni a cégbíróságra, akkor ha lehet, a jegyzőt kell megbízni.

 

3. A CASTRUM KFT felszámoltatása

Az strand ügyvezető személyének kizáró okait keresve találtam az alábbi cikkelyt!!!??? Nem tudom elképzelni, hogy ez alapján nem tudjuk sarokba szorítani Simon Pétert! Nem fog elévülni az indítványozási lehetőségünk?

 

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

23.§.

(3) A gazdasági társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását (a felszámolás elrendelését) követő három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, aki a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatalának napját megelőző két évben legalább egy évig a felszámolásra került társaságnál vezető tisztségviselő volt, kivéve, ha a vezető tisztségviselői megbízatására kifejezetten a felszámolás elkerülése érdekében került sor.

(4) A gazdasági társaságnak a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében történő törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.Dr. Tóth Béla

2003.02.09.