Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm előkészítésünket a 2003. jan. 11-i "strand napi" testületi megbeszélésünkhöz. Kérem, hogy azon meghívottak számára, akik nem szerepelnek a címlistán, a Polgármesteri Hivatal az anyag kézbesítéséről gondoskodjon.

Dr Tóth Béla strand projekt tanácsnok


Tisztelt képviselők, bizottsági tagok!

Kérem, hogy jelen levél megérkezéséről értesítsenek, mert egyes levelek nem szoktak megérkezni, és akitől nem kapok visszajelzést, oda ismételten elküldöm.

Akit esetleg érdekel az elmúlt négy év eseménye, húszegynéhány dokumentumot talál a http://w3.enternet.hu/tothbela címen, a strand múltjáról szóló linken.

Üdvözlettel Tóth Béla
2003.01.03.


A FALU TERMÁLVÍZ VAGYONÁNAK GAZDASÁGI KONCEPCIÓJAAlapvető kötelességünk gondoskodni az amortizációról.


Egy kút létesítésének költsége: 250 MFt

tervezési élettartama: 35 év

tapasztalati élettartama: 50 év

feltételezhető állapota: jó


A strand eszközeinek előállítási értéke: 400-600 MFt

tervezési élettartama: 20 év

gazdasági állapota: elévült


A strand telekértéke 300 MFt, ami ugyan nem amortizálódik, de egy felelősen gazdálkodónak legalább a kamatát ki kell belőle termelnie, de a "jó gazda" a haszonbérletet is eléri.


Az esetleges értéknövekedést is amortizálni kell, akkor is, ha állami támogatásból fejlesztünk, különben megsemmisül. Ha pedig befektetővel növeltetünk értéket, akkor vigyáznunk kell, hogy a befektető erős megtérülési érdeke mellett is hozzáférjünk a saját vagyonunk elvárandó hozadékához. Ami attól válik veszélyessé, hogy a befektető kisebb türelme eleve magasabb bevételeket generál, így könnyebben hajlunk szociális megfontolású engedményekhez, szemet húnyva a gazdasági kényszer felett.

Ezek a gondolatok mindenkiben, és eddig is működtek, csak nem eléggé tudatosan és messze nem számszerűségében.


Úgy gondolom, hogy a problémakör ilyen felvetése is bizonyítja, a falu termálvíz kincsének megőrzése csak nagyléptékű hasznosítással képzelhető el. Hiszen a fenti adatokból amortizációban a kút után 7, a strand után 30, a telek értékének kamatában 15 MFt költségmentes bevételt kellene, és a létesítés kezdete óta kellet volna realizálnunk, amiből csak a 15 MFt fordítható értéknövelésre, esetleg elvonásra.


Mintegy 40-50 MFt költségmentes bevételt (+ nyereséget) adó vállalkozást semmiképp nem tudok elképzelni rövid távon megvalósíthatónak a strand területén, és különösen nem a jelenlegi vendégkörből származtatva (a becsülhető bruttó bevétel volt ennyi).


A fentiek alapján érzem objektíve kényszerítőnek, hogy jelentősen bővíteni kell a termálvíz szolgáltatási területet, a fizetőképes piaccal együtt. Sürgető tényező a visegrádi beruházás, és a szentendrei hasonló törekvés.


A lakosság és az üdülőtulajdonosok elvárásának csak akkor tudunk eleget tenni, ha ennek a strandnak a helyreállítását lassúra tervezzük, az extra bevételek számára pedig kihasználjuk az említett további két fürdő telephely létesítésének lehetőségét, mely utóbbiak ráadásul más tőkéjéből, más üzleti kockázatával jönnek létre.

További érvek:

- a strand bővítési terület más célra csaknem forgalomképtelen, azaz másképp nem realizálható a mintegy 150 MFt telekérték,

- amíg a jelenlegi strand nem konkurrencia, könnyebben találunk vállalkozót a különböző profilú másik két telephelyre.


Dr. Tóth Béla


Zoltai Bencének egyeztetésre megküldve

2002.12.21.