Önálló képviselői indítvány
a Képviselő Testület legközelebbi ülésére

Tárgy: a strandfürdő fejlesztési pályázat ismételt beadásáról hozott határozat visszavonása, a kimenő pályázati anyagok felülvizsgálata.

Határozati javaslatok:

1. A KT visszavonja az előző Testületi ülésen hozott azon határozatát, amelyben a 2001. évben a strandfürdő fejlesztésére benyújtott pályázat ismételt, változatlan, sürgős beadásáról határozott.

2. Az Önkormányzat nevében kizárólag olyan pályázat küldhető ki, amelyik végleges formájához a Polgármesteri Hivatal beszerezte a képviselők írásbeli hozzájárulását.

Indoklás:

A Képviselő-testület a határozatának meghozatalakor nem ismerte a pályázat tartalmát, mivel a Polgármester különböző vélt érdekekre hivatkozva 2001. szeptemberétől nem engedte a képviselőknek a betekintést.

Ha volna is erre az évre azonos kiírás, változatlan formában nem szabad benyújtani, mert
- az igénylés célja már nem tartható,
- olyan hibákat tartalmaz, aminek elutasítás a következménye,
- lehetetlenné teszi más finanszírozási pályázat beadását,
- aktualizálni kell a mellékelendő adatokat.
Részletesebben lásd a mellékelt, Polgármesternek küldött véleményező levélben.

A Vadrózsa utcai első pályázatnál is, amint utólag láttam ("salátában"), nem csoda, hogy nem nyertük el; egyik bekezdésben kb. 53 mFt-ot kértünk, másikban 120 mFt-ot.

Más, kapcsolódó megjegyzés:

Ebben a pályázatban is, és a Széchenyi Terv turisztikai (strandfürdő, stb.) pályázataiban is a kiíró kéri bemutatni a beszedett idegenforgalmi adó volumenét, és az eddigi idegenforgalmi, turisztikai fejlesztéseket (itt üt vissza, hogy az üdülőkre nem idegenforgalmi adót vetettünk ki).

Leányfalu, 2002. febr. 22.
Dr Tóth Béla
Leányfalu Nagyközség önkormányzati képviselője