Leányfalu Nagyközség Önkormányzat
Polgármestere számára

LEÁNYFALU
Petőfi S. u. 15.

Tárgy: észrevételek a regionális strandfejlesztési pályázat azonnali újrabeadásáról

Az alábbi észrevételeket úgy teszem meg, hogy nem láttam a 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 sz. Mellékleteteket.

A pályázat ismételten elkapkodott beadását nem javasolom, mert túl azon, hogy a jelenlegi formájában az alábbiak miatt ismét esélytelen lenne, keresztezi a vízforgató létesítésére elindított munkálatainkat, és ebben a formában ellehetetlenítené más vízforgató finanszírozási pályázat benyújtását.

1. Aktualizálni kell, mert
- egy évvel későbbi adatokat kell szolgáltatni,
- a múlt évi célkitűzés nem tartható (vízforgató 2002. május 1-re)
- párhuzamok vannak az UWATECH feladataival,
- egyeztetni kell a Széchnyi Terv pályázattal, ami 2002-ben bővült a régiós jelentőségű strandfejlesztéssel,
- a saját erő a különböző, itt nem is szerepeltetett feladatokhoz hangolandó.

2. Az interneten egyelőre nincs nyoma, hogy ilyen feladatkörben 2002-ben lehet pályázni.

3. Több komoly hiba van benne, amelyeket nem szabad benne hagyni:

a) A pályázat törzse és az adatlapok nem konformok a 12. Mellékletben részletezett célkitűzéssel
- ráfordítások számszaki adatai (12. Mellékletben min. beruházási igény: 62 millió forint)
- bérlő, üzemeltető szerepe a fejlesztésben (űrlap II/6).

b) Az önkormányzat részéről olyan projektmenedzser kellene, aki
- hatásköre a választás után is biztosított,
- érti és képes felülbírálni a pályázat tartalmát, a megvalósulás kimenetét,
- hajlandó és képes összeszervezni a falu szakembereit,
- pl. a főépítész.

c) A pályázati űrlap 4. és 6. pontjában fel vannak cserélve a beruházási és nem beruházási elemek, (beruházás 15,2 mFt, nem beruházás 80 mFt)

d) A polgármesteri kérelmet célszerű kicserélni, mert többek között nem azonos a potencia a potenciállal.

e) Az 5. sz. Melléklet ingatlanjegyzékében
- mit keres a 2690 hrsz. Norma-Trade tulajdon,
- ha már ilyen hatalmas összeget fordítunk koncepció kidolgozásra, akkor minden bővítési lehetőséget be kell vonni, továbbá hiányzik a szűk körből is a 2689. hrsz.

Leányfalu, 2002. február 11.
Dr Tóth Béla
Leányfalu Nagyközség önkormányzati képviselője