Leányfalu Nagyközség Önkormányzat
Jegyzője számára

LEÁNYFALU
Petőfi S. u. 15.
Fax: 383-363

Tárgy: jegyzék azokról a dokumentumokról, amelyek egy részére a vízforgató beruházás bonyolítójának szüksége lesz, másrészt amelyek alapján a strandfürdő tulajdonosa értékelni tudja tulajdonának állapotát, a bérlő tevékenységét, ezért célszerű őket tematikusan elkülöníteni

I. Fejlesztési tervek, előkészítő anyagok
- 1988 körül készült strand fejlesztési tanulmány,
- 1999 strandfejlesztési pályázat,
gyógyfürdő pályázat,
tűzkár bontási pályázat,
- 2001 turisztikai potenciál fejlesztési pályázat,
gyógyvízzé nyilvánítás elődokumentumai (a szakmai jellegűek)

II. Üzemeltetési dokumentumok
- termálkút kútvizsgálati jegyzőkönyvei (1968-tól 5 évenként),
- Csepel kút vizsgálati jegyzőkönyvei,
- kémiai és bakteriológiai vízelemzési jegyzőkönyvek,
- üzemnaplók és összefoglalóik,
- vendégnaplók és összefoglalóik,
- KÖJÁL, ÁNTSZ jegyzőkönyvek, határozatok,
- jelentések a felügyelő hatóságok felé, vízfogyasztásról, környezetvédelem, stb.

III. Jegyzékek a karbantartásokról, különös tekintettel a nagy értékű eszközökre, létesítményekre.

IV. Beruházási tervek, átadási-, üzembehelyezési jegyzőkönyvek
- a CASTRUM KFT-vel felfektetett első átadás-átvételi jegyzőkönyv,
- 1997 körül egy külső szakértői felmérés a vagyoni helyzetről,
- a megvalósult értéknövelő beruházások tervdokumentációi, jegyzéke,
- szak- és önkormányzati vélemények ezekről, a CASTRUM ellenvéleménye, döntési határozatok.

V. Leltározási, selejtezési bizonylatok.

Leányfalu, 2002. február 11.

.........................

Leányfalu Nagyközség önkormányzati képviselője
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Dr Tóth Béla Leányfalu Kálvária u. 8.
Tel./Fax :383-044, e-mail: esco.toth@mail.datanet.hu