Leányfalu Nagyközség Önkormányzat
Polgármestere számára

LEÁNYFALU
Petőfi S. u. 15.

Tárgy: vízforgató tervezési díj jóváhagyása

Polgármester Asszony!

Mellékelten küldöm azokat a leveleket, amelyeket az ügyben küldtem Önnek és hivatalának.

1. Nem kaptam választ arra, mennyiben több ez a terv, az 1997-ben elkészítettnél, illetve senki nem mutat meg semmit az 1997. év körül az ügyben készült dokumentumokról.

2. Nem kaptam felhatalmazást a Képviselő Testülettől arra, hogy a határozatban fogalmazott kiviteli terv helyett engedélyezési terv elfogadható-e. Ellenben egy bizottsági ülésen elhangzott, az itt leírtak mellett, hogy legalább tételes összesítővel egészítse ki a CASTRUM a tervet annak érdekében, hogy a pályáztatáshoz legyen mit kiküldeni.

3. Az Emlékeztetőben, aminek Kisérdy József által aláírt példányát a mai napig nem kaptam meg, kiviteli szinten három fontosabb hiányosság fogalmazódik meg:
a) termálkút szivattyúja,
b) hőenergetikai számítások, amin az múlik, hogyan kell biztosítani (vízzel vagy fűtőtesttel a medencék hőntartását),
c) a pótvíz adagolás hőmérséklettartó automatizálása.
A hiányok pótlásának egyeztetése helyett később jött a hevenyészett költségvetés, amiben sem a szivattyú, sem az automatika nem szerepelt.

4. Kiviteli terv készítéséről szó sem esik, vízforgató finanszírozási pályázat készítésébe nem vonnak be (pedig biztosan volt műszaki konzultánsa a pályázatot készítőnek), a pályázatot kiküldés előtt nem mutatják meg, sőt a mai napig sem.

Ezek után írja alá a jóváírást az, aki szerint a CASTRUM hiánytalanul befejezte a teljesítést, és bizonyítottan jogosult a jóváírási ellenértékre.
Nem vagyok hajlandó olyan báb szerepét játszani, akit azért találtak ki, hogy látszatdemokráciát demonstráljanak vele, miközben továbbra is semmibe veszik a véleményét.

Leányfalu, 2002. január 10.
Leányfalu Nagyközség önkormányzati képviselője
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Dr Tóth Béla Leányfalu Kálvária u. 8.
Tel./Fax :383-044, e-mail: esco.toth@mail.datanet.hu