EMLÉKEZTETŐ
a Leányfalui Strandfürdő vízforgató beruházás állásáról
folytatott megbeszélésről

A megbeszélés helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak: CASTRUM Leányfalu KFT részéről: Kisérdy József főmérnök
Önkormányzat részéről: dr Tóth Béla képviselő
megszakításokkal Pető János műszaki előadó
A megbeszélés dátuma: 2001. július 27.

A CASTRUM KFT a vízforgató megvalósításával kapcsolatban a Képviselő Testület két határozati szövegének átadása útján értesült. Azaz tud arról, hogy a KT döntött elvben minden medence vízforgatóval való ellátásáról, illetve az úszó és a gyermek medencére vonatkozóan a 2001. évi ber. keretből történő megvalósításáról. Részletesebb eligazítást nem kapott, egyéb egyeztetés a témában nem történt.
A CASTRUM KFT koncepciója szerint a melegvizes medencére felmentést kellene kérni, a strandmedence mellé pedig földbe süllyesztett, téliesítő építmény alatt elhelyezkedő kivitelt gondoltak. A koncepciót a KT-nek kell jóváhagyni, kialakítani. Probléma lehet az állami támogatás kettéosztott megszerzése, különösen a jövő évi kötelező befejezést illetően. A FA-LAK féle tartályokat a jogi helyzet miatt nem lehet felhasználni, műszaki értelemben számolni lehetett volna velük.
A jelenlegi terv az 1997-ben rendeletileg kötelezően elkészített és benyújtott tervnek megfelelően készült.
A terv engedélyezési eljárása gyakorlatilag nem indult meg, a vízügyi hatósághoz azután lehet benyújtani, amikor a többi engedély rendelkezésre áll.
Az állami támogatás érdekében benyújtandó pályázat(ok)ról mielőbb tárgyalni kell Simon Péter ügyvezető úrral. A támogatást az aktuális viszonyok tükrében a tulajdonos jogán lehet igényelni.
A termálkút igénybevételének csökkenése miatt Kisérdy úr fordulatszám szabályozású új szivattyú beállítását javasolja a kútra, amit a vízforgató költségvetésekbe be kell építeni. A kút melletti tartályok pufferként való felhasználását eredeti rendeltetésük, valamint jelenlegi állapotuk miatt nem javasolja. Dr Tóth Béla a műszaki döntés előtt a tartályokat meg akarja tekinteni, elektronikus lágyindító vagy fordulatszám szabályozó egység helyett elsősorban a szivattyú kora miatt ő is megfontolandónak tartja új szivattyú beszerzését.
A gépház felépítmény újraépítése avultsága miatt indokolt, a CASTRUM KFT koncepciójában csak nyári üzemre tervezve.
Az engedélyezési terv nem foglalkozik a medencék hőntartását is biztosító pótvíz igény meghatározásával, a kiviteli tervben ezt pótolni kell. A csökkentett termálvíz igényből származóan a keverőbe változó hőmérsékleten érkező termálvíz kezelése kézi üzemmóddal kérdéses, digitális, számítógépes mérés és szabályozás megvalósítása indokolt.
A zuhanyozók keringtetett vízellátása megoldható.
Az úszómedence alatt lévő gépészeti rendszer szivárgása a vízforgató létesítése közben helyreállításra kerül.
A kiviteli terv készítésébe dr Tóth Bélát a tulajdonos konzultánsaként bevonják.
A terv a Csepel kút igénybevételével továbbra is számol. Az elektromos energia felvétel bővítése az egyéb szolgáltatások révén fennálló jelenlegi túlterheltség miatt indokolt. A szennyvíz csatorna díj a fogyasztott ivóvíz után fizetendő.
Egyéb apróbb észrevételek egyeztetésre kerültek.
A bérleti szerződés végének közeledte miatt az Önkormányzat hozzákezd a karbantartások minőségének felméréséhez, és a leltári eszközök felfektetéséhez.

............................................ ............................................ ........................................
Kisérdy József Dr Tóth Béla Pető János