Dr Tóth Béla napirend előtti hozzászólása
a 2001.05.18-i Képviselő testületi ülésen

Községünk lakossága, választóink többet érdemelnek annál, mintsem hogy a közmeghallgatáson kifejtett véleményüket a szőnyeg alá söpörjük.
Be kell látnia a Képviselő Testületnek, több mint egy éve olyan megoldáson dolgozik, amit a falunk többsége, talán egésze nem akar. Be kell látnunk, ha nincs a visegrádi botrány, a mi strandunk is könnyen a CASTRUM Kft tulajdonában lenne úgy, hogy néhány tízmillió forint bevétellel döngetnének egyesek a mellüket az "eredményért".
Tudomásul kell vennünk a lakosság azon egyértelműen kinyilvánított véleményét, hogy nem tart bennünket a strand jó gazdájának, hogy hagyjuk, hogy a bérlő lerabolja, tönkretegye, hogy azután a magyar privatizációs gyakorlat szerint "bagóért" megszerezze a tulajdonjogot. Sajnálom, hogy Kristály Árpád visszalépett a népszavazástól, mert a falugyűlést hallgatva, a szavazásból kiderült volna, hogy ez a Képviselő Testület elveszítette a lakosság bizalmát. De a régről ismert fifika ismét meghozta eredményét; ha leeresztünk a túlnyomásból, elodázhatjuk a robbanást.
A fontos dolgok pedig továbbra is nagyon rosszul mennek. Csak tőmondatokban, csak néhány dologról szólok most.
A falu ugye követelte, jobban vigyázzunk a strandban lévő értékeinkre. Ez azt is jelenti, hogy az eddig felállított szervezeti, személyi struktúra alkalmatlan ennek az elvárásnak a teljesítésére. Polgármester asszonynak írásban javasoltam, hogy változtasson. Az esetleg érthető lenne, hogy a javasolt személyekkel nem ért egyet, de hogy ma nem is érinti a témát, azt ideje volna hűtlen kezelésnek minősíteni.
A Szerencsejáték Rt hosszútávú szerződést kíván kötni a termálvíz szolgáltatásra. Az ennek megfelelő tervezetet elkészítettem. Semmit nem tudok a sorsáról. Pedig határozatlan időre fog szólni, amit aláírás után módosítani rendkívül nehéz. Talán nem nevezik önhittségnek, ha azt mondom, hogy az Önkormányzatban ketten tudjuk, mit lehet és kell egy termálkúttal csinálni, és hogyan lehet vele energiát szolgáltatni. A másik személy nem a Polgármester. Nem hűtlen kezelés az is, amikor hozzá nem értők teszik fel az i-re a pontot?
A Vadrózsa utcai kivitelezői szerződést nem tudom kik hagyták jóvá. A kivitelező két hete nem tudott arról, hogy vízelvezető árkokat kellene felül is építenie. 55 milliót költünk azért, hogy kivezessük a vizet a föld alól, de hogy az a víz ne menjen oda, arra már nem futja? Nem hűtlen kezelés az, amikor a hozzá nem értők úgy írnak alá jelentős szerződést, hogy nem kérdezik ki írástudó véleményét?
A Gruiz Anikó féle Rigó utcai telkek kapcsán sürgettem volna előző rendes ülésünkön a polgármesteri és jegyzői mulasztások kivizsgálását. Azt nem engedte napirendre tűzni néhány tisztelt képviselő társam. A korábban a rendkívüli testületi ülésre beengedett hevenyészett ad-hoc előterjesztés az elmehetett. Nem is történt azóta sem semmi érdemi az ügyben. Hacsak a porhintést nem nevezzük annak. Bezzeg a Varga féle ház időről időre különféle formában előjön.
Remélem emlékeznek képviselő társaim arra - mert a jegyzőkönyvből biztosan kifelejtették -, amikor Polgármester asszony kijelentette, Kovács Zsigmond hazudik, ha azt állítja, hogy nem térítette meg a kárát a DMRV Rt. Rákérdeztem, ő nem hazudik. Pontosabban kapott ugyan kártérítést, de az az egy évvel korábbi elárasztásért volt. Amit lényegében rá is költött arra, ami most semmivé lett. Jelenlegi pere kapcsán pedig bontási határozat nélkül elkezdtük lebontani a tárgyi bizonyítékát. De nekünk még mindig nincs mit kivizsgálni a Hivatal működésében. Dicséretet, fizetésemelést kell javasolni a polgármesternek, legfeljebb "ejnye-bejnyét" mondani a jegyzőnek.
Az ivóvíz bázis védelméről készített rendelkezési javaslatot átnéztem - mivelhogy hasonló témából doktoráltam -, szokásom szerint írásos véleményt küldtem róla Polgármester asszonynak. Ő pedig szokása szerint nem adta tovább a Településfejlesztési Bizottságnak.

Én úgy érzem, legalább ennyi utószó megilleti a falugyűlést. És ha továbbra is csak szó marad, a mi nevünket nem fogják márványtáblára vésni.