Tekintettel arra, hogy a Széchenyi Terv segítségével fejlesztési beruházásra készült az önkormányzat, láttatni kellet, milyen döntés-sorozat szükséges ahhoz, hogy az esetleg kapott pénzeket optimálisan használjuk fel, valamint fel kellett hívni a képviselők figyelmét, hogy a pályázatok elkészítéséhez sok, összehangolt munkára van szükség.

Ez a folyamatábra minden képviselőnek át lett adva, az előterjesztéssel nem volt célszerű megvárni a következő havi ülést.