LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG
KÉPVISELŐ TESTÜLETE

LEÁNYFALU
Polgármesteri Hivatalon keresztül
Fax: 383-363

Tisztelt Képviselő Testület!

A strand üzemeltetési felügyeletére létrehozott munkabizottsági megbízatásomat lemondom.

Döntésemet röviden azzal indoklom, hogy a Testület néhány tagjának törekvése ellenére az Önkormányzatban nem jön létre olyan szervezeti struktúra, illetve működési forma, amely a falu tulajdonosi érdekeit folyamatosan képviseli, illetve védi.
A strand esetében sok egyéb észrevétel mellett utoljára azt próbáltam elérni, hogy tekintettel a közeledő bérleti viszony megszűnéséhez, a termálkúton ötévenként kötelező műszeres kútvizsgálaton megfigyelőként jelen lehessek, mivel 13 éven át kútvizsgáló mérnökként dolgoztam, a kút állapotát pedig különböző híresztelések miatt jó volna megbízható módon ismerni. A napokban értesültem Kisérdy úrtól a boltban, hogy már elvégezték a méréseket.
Ilymódon nemcsak, hogy nem tudom vállalni a felelősséget az ellenőrzés hatékonyságáért, de a sorozatos szervezetlen, felelőtlen hivatali lépéseket követő nemtetszés nyilvánítások alkalmával még a maradék tekintélyét is lejáratja az Önkormányzat.

Részletesebb indoklás

A fent említett ellenőrzési javaslatot és indoklását elővezettem
képviselő testületi ülésen,
szeptember 26-án levélben megírtam
az Alpolgármesternek,
október hónapban szóban részletesen beszéltem a dologról, és ígéretet kaptam arra, hogy lelevelezik bejelentési elvárásunkat a CASTRUM KFT-vel, külön-külön
a Polgármestertől,
a Jegyzőtől,
a Műszaki Előadótól.
Ennél többet nincs hatásköröm tenni az ügy érdekében. Odamehettem volna, ha tudtam volna, mikor van itt a kivitelező cég, de miután a fenti ígéreteket megkaptam, vártam a CASTRUM KFT értesítését.
Mivel jegyzőkönyvi nyoma nincs, itt megismételek néhány jelentősebb problémát, ami miatt értelmetlennek tartom tevékenységemet:
- a múlt évi két oldalas ellenőri észrevételekre gyakorlatilag semmilyen intézkedés nem történt,
- ebben az évben csaknem hasonló a helyzet, kivéve a kerékpárút hibájának kijavítását,
de különös jelentőséggel bír,
-- hogy azon észrevételezésünk ellenére, miszerint a zuhanyozó átépítéséhez felhasznált eszközök értéke csak mintegy negyede a jóváhagyott értéknek, a Polgármesteri Hivatal ellenvetés nélkül jóváírta a beruházást, százezrekkel károsítva a falut,
-- a PH elfogadta a túlköltekezési hivatkozást, annak ellenére, hogy jeleztük, nem jogosult személy jóváhagyását jelölték meg (Tóth Krisztina)
- a Szerencsejáték Rt számára szolgáltatott termálvíz költségtérítése során a többszöri időben megtett közbelépésem ellenére mintegy tízszeres díjat fizetett ki a PH
Kérem továbbá ez utóbbi témában a Képviselő Testületet, vizsgálja felül azt a határozatát, miszerint egyezkedjek a jövő évi költségtérítésben, ugyanis a bérleti szerződés szövege szerint nem kell egyezkedni; csak a közvetlen felmerülő költségeket ismeri el. Ezt mindössze egy jognyilatkozatban közölni kell, ill. kellett volna korábban is. Természetesen a jognyilatkozat elkészítését vállalom, tulajdonképpen az akkor leadott szöveg megvan, csak az új dátumot kell ráírni.

A felsorolt tényezők miatt ismételten kérem tisztelettel lemondásom tudomásulvételét.


Leányfalu, 2000. dec. 8. Dr Tóth Béla