Tisztelt Alpolgármester Úr!

Azért Önt terhelem ezzel a levelemmel, mert Polgármester asszonynak küldött leveleimre sem intézkedés nem történik, sem választ nem kapok. Tekintettel arra, hogy jelen témában Polgármester asszony és Jegyző úr az utóbbi Testületi Ülésen meghazudtoltak, örülnék ha ennek a levélnek és mellékleteinek másolatát minden képviselő megkapná.

Május elején a Hivatalban jártam során értesültem arról, hogy a CASTRUM KFT nem szolgáltat vizet a SZJ RT-nek. Megmutatták az Önkormányzat és a SZJ RT között már megkötött szerződést, Jegyző úr kérte, hogy elemezzem a CASTRUM jogos költségigényét, elfaxolták nekem a mellékelt költségvetést. Igaz, az utóbbit így, hogy nincs rajta sem a készítő, sem aláírás. Én átadtam nekik a mellékelt előkészítő leiratokat. Amikor sorsukról érdeklődtem, egymásnak ellentmondó, homályos válaszokat kaptam, olyasmi tartalommal, hogy már elfogadták a CASTRUM beterjesztését, vagy legalábbis szóban nyilatkoztak az elfogadásról. A leirataim felhasználásáról nincs információm. A következő Testületi Ülésen, ha jól emlékszem, az én felvetésemre került elő a vízszolgáltatás díja, de az biztos, hogy a CASTRUM beterjesztése, mint már változtathatatlan, úgy került elfogadtatásra. Ha van magnófelvétel, azon ellenőrizhető.
Amennyiben nem volna egyértelmű a vízszolgáltatás költségalakításban a jogi, műszaki alap, készséggel állok konzultációs szolgálatára annak, aki a következő dokumentumot ebben a témában készíti.
A lényeges mondanivalóm azonban az, hogy a vonatkozó KT határozat jelenlegi formájában, miszerint én egyezkedjek a CASTRUM-mal a jövő évre vonatkozóan, két okból is értelmetlen. Egyrészt ez elsősorban nem egyezkedés (a mellékelt leirat tanúsága szerint), hanem szerződés értelmezés, és a Kisérdy úr túlszámlázási szokásai elfogadásának, vagy el nem fogadásának kérdése. Másrészt, hogyan tud egyezkedni az, akinek nincs hatásköre, amikor az ellenérdekelt fél úgyis eléri a célját. Az utóbbit azért állítom, mert tavalyi és ezévi műszaki ellenőri jelentéseimre, utóbb a zuhanyozó berendezéseinek, nyílászáróinak messze a tervezési érték alatti volta, a beruházás kapcsán a Duna-partra hordott sitt megkifogásolására, stb. semmilyen intézkedés nem történt.

Tekintettel arra, hogy a strand a szerződéses időszak végéhez közeledik, fokozottabban kellene vigyázni a beruházási és karbantartási tevékenység értékállóságára. Ehhez elengedhetetlennek tartom az alábbiakat:
1. A Polgármesteri Hivatalban kellene egy személy, aki folyamatosan ellátja a tulajdonosi érdekvédelmet. Ez a személy, ha szakértelmében vagy munkaidejében korlátozott, vegye igénybe a faluban fellelhető segítségeket, de munkajogilag egyszemélyben legyen felelős az értékek megóvásáért. A strandot felügyelő munkabizottság, ha működne is, hatáskör és intézkedési szervezet hiányában ugyanúgy hatástalan lenne, mint a műszaki része.
2. Különös gondot kell fordítani a termálkút és felszerelésének értékmegőrzésére, mert ha a strandot el is adjuk, a falunak a kút folyamatos bevételt biztosíthat. Különösen a vízvisszaforgatók üzembehelyezése után, amikor sok melegvíz, hőenergia válik eladhatóvá. Nem szabad megengedni, hogy lerobbant állapotban adják vissza, és jelentős teherrel kezdődjön az új hasznosítási időszak.
a.) A nagy hőszigetelt tartályokat ezideig nem használták, nem is tartották használható állapotban. Jogosan követelhetjük azoknak legalább a használatba adáskori állapotának fenntartását. A vízvisszaforgatós üzem során szükséges lesz azokat ismét használni. Félő az is, hogy a visszaforgató rendszer beruházása kapcsán fel akarják számítani az elmaradt karbantartásokat.
b.) Ebben az évben aktuális a kút műszeres vizsgálata, amit öt évenként kötelező elvégezni. Eddig ezt a VIKUV (Vízügyi Kutató és Fúró Vállalat) végezte, Simon úr telefonon azt közölte, hogy most saját maguk akarják elvégezni. Csodálkozom, hogy szert tettek olyan különleges, drága műszerekre, ami ehhez a feladathoz szükséges, és másra nem használható. Én 13 éven át dolgoztam közvetlenül olaj-, gáz- és vízkutak vizsgálatát végző munkahelyen, ezért ismerem a technológiát és a követelményeket. Egyébként veszélyes művelet is, mert a kútba eresztett műszer hibás kezelés esetén a kútba szakadhat, ami a kút használhatóságát leronthatja, kiemelése nagyon költségigényes. Kisérdy úr azt hajtogatja egy ideje, hogy a kút alsó része homokkal van feltöltődve, amit az előző kútvizsgálat eredménye, valamint a kút üzemadatai nem igazolnak. Kivéve azt, hogy a leeresztett műszer a kút talpa fölött 300 m-nél mélyebbre nem megy le. Néhány éve hallottam, miszerint beleejtettek a kútba valamit. Ismerve az eddigi megbízhatósági körülményeket, nagyon fontos lenne, ha az Önkormányzat részéről kirendelt szakember felügyelné a mostani kútvizsgálatot. És ebben azelőtt kellene lépni, mielőtt nem állítanak megint kész helyzet elé bennünket. Csak megbízható mérési információk alapján lehet tervezni a későbbi termálvíz értékesítést, és követelni a visszaadási állagot.
c.) Azt is hallottam, hogy tavaly, amikor a szivattyú nagyjavításon volt, nem sikerült teljesen rendbe tenni, több áramat fogyaszt, mint korábban. Az idén ellenőrizni akartam, de a vízórák nem működtek, és Kisérdy úr nem mondott időpontot, mikortól lesz pontos vízmennyiség adat.
d.) A vízvisszaforgató rendszer építése kapcsán, mint említettem, a kútnál is lesznek karbantartási, beruházási feladatok. A tervezésnél ott kellene lennünk, hogy a későbbi vízértékesítési szempontjaink is figyelembe legyenek véve. Ne kelljen később a rendszerhez ismét hozzányúlni.
e.) A termálkúton is, de a strandon is meg kellene követelni, hogy melegvizes vízórákat szerezzenek be. Ugyanis Kisérdy úr a meghibásodásokat azzal magyarázza, hogy hidegvizes vízórák vannak. A korábbi évek rendes vízmennyiségi adatai arra utalnak, hogy a CASTRUM jó állapotú, melegvizes órákat vett át, csak közben, amikor cserére szorultak, költségkímélésből (1/3 ár) hidegvizesre cserélték őket. A kutakból kivett víz folyamatos mérése hatósági kötelezettség is, amiért a tulajdonost terheli a felelősség. Hogy a következményeket át tudja-e hárítani a bérlőre vagy nem, az nem érdekli a felügyeleti szervet. Az a nagyfokú rendetlen állapot, ami az utóbbi három évben egyre fokozódik, csak a Kisérdy úr személyes kapcsolatain keresztül tartható. De nekünk nem volna szabad ilyen megoldásokra hagyatkozni, különösen nem a távolabbi jövő érdekében.

Leányfalu, 2000. szeptember 26.