Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának
Képviselője .

címzett: Leányfalu Nagyközség
POLGÁRMESTERE
H.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Kérésének eleget téve az alábbiakban közlöm kérdéseimet a 2000. júl. 3-án 18 h-kor kezdődő testületi megbeszélésre. Mivel nem fejthettem ki az utóbbi testületi ülésen az alábbiakat részletesen, kívánatosnak tartanám, ha a megbeszélés előtt megismernének a képviselők is ezeket a kérdéseket.

1. Értékbecslés
a) Tudják-e, hogy Leányfalun ma a Sasülés utca tetején nagyon lejtős építési telket 10 eFt/ m2, a Tökösmezőn közművesítetlen telket 7 eFt/m2-ért árulnak? A strand területe kb. 25.000 m2, azaz akár 250 MFt-ot képviselne, üresen?
b) Tudják-e, hogy 1998-ban az APERTO felbecsülte az építmények értékét, amiszerint, épület 180 MFt, egyéb építmény 90 MFt, leégett 75 MFt, azaz akkori áron az építmények előállítási értéke 200 MFt? Ebből azért valamekkora értéket el kellene ismerni, akkor is ha felújításra szorul.
c) A bejáratott üzlet (mert Budapesten azért vonzó híre is van a leányfalui strandnak, csak az üzletpolitikán múlik, hogy a vonzó vagy a taszító kerül fölénybe) ugyancsak vagyoni érték. Mennyit adnak ezért?
Ebben a fogalomkörben kell megemlíteni a termálvíz szolgáltatás eszmei értékét - ha vízdíjat nem akarnak fizetni -, amelyre példa, hogy Siófok a téli idegenforgalom megteremtése érdekében 260 MFt-ért létesített egy hasonló adottságú termálkutat tőle 60 km-re, és további 900 MFt-ot tervez arra a beruházásra, ami a fogyasztókhoz juttatja a vizet.
d) Figyelembe vették-e a Duna felé való nyitási lehetőséget?
e) A "strand bővítési terület" opciós jogi értékének itt különös jelentősége van, és így kiemelkedő értéket képvisel, amit hajlandó-e az igénylő számításba venni;
- itt is jelentős az ingatlan forgalmi érték (kb. 150 MFt), aminek hozzáférési lehetősége szűnik meg öt évre,
- másik fürdő társaság jelenléte biztosíthatná a falu számára az eltérő szintű szolgáltatásokat, azaz a szegényebb rétegek strandolási lehetőségét is,
f) Becsültek-e önkormányzati költséget, és mekkorát, a jelenlegi bérlővel történő szerződésbontásból származóan?

2. Adókedvezmény
Tudják-e, hogy ma már Magyarországon legfeljebb "zöld-mezős" beruházásokra adnak adókedvezményt?

3. Termálvíz szolgáltatás
a) Az igény megfogalmazása nem egyértelmű;
- a fürdő üzem kiszolgálását kérik ingyen, vagy
- az évi 100 em3-t?
- az ugyanolyan feltételek bevállalásába beleértik-e a kút kiszolgálását, fenntartását? Anyaguk alapján a termálkút telephelyének felújításával , korszerűsítésével nem foglalkoztak, pedig a vízforgatásos üzemmód a tartályok felújítását vagy a szivattyú korszerűsítését igényli.

- / -
- 2 -

b) A kutakból kitermelhető víz fogyasztói értéke évente
termálvíz: 140 em3, á. 150 Ft/m3 = 21 MFt
geotermikus energia min. 20 Mft
hidegvíz 200 em3, á. 150 Ft/m3 = 30 Mft
c) Hajlandók-e a téliesítési beruházást geotermikus energiára építeni, és milyen energiaár szerződés esetén? Megbízható, pesszimista becslés alapján, a jelenlegi medencék egész évi üzemeltetése mellett mintegy 10 em2 épület fűtésére elegendő a termálvíz hőenergiája.

4. Ellenőrizték-e azt az előírást, miszerint ha 2005-ig az önkormányzat eladja a volt állami tulajdont, akkor az ár 50 %-át be kell fizetni az államkasszába?

5. Hajlandók-e olyan tulajdonközösséget létrehozni, amelybe az Önkormányzat a meglévő ingatlanokkal reális értéken lép be, az új befektető pedig a megvalósult beruházásának értékével?

6. Hajlandók-e a termálkút koncessziójának megszerzésére?

Leányfalu, 2000. június 30.
.....................
Dr Tóth Béla
ök. képviselő