LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE részére

Tárgy: jelentés a Leányfalui Strandfürdőn 2000. VI. 8-án tartott műszaki ellenőrzésről

I. A tapasztalt problémák összefoglaló felsorolása:

1. A Polgármesteri Hivatal továbbra sem látja el a tulajdonosi érdekvédelmet
2. Illetéktelen személy jár el önkormányzati vagyoni ügyekben
3. A vízforgatóról való gondoskodás most már nem halogatható tovább
4. A vizesblokk beruházás berendezéseinek értéke alig harmadát teszi ki a költségvetési értéknek
5. A termálvíz fogyasztás méretlenül történik, az órák felújíttatása szakszerűtlen.
6. A felszámolt műszeres kútvizsgálati díj (1,2 MFt) ötszöröse a valódi értéknek.
7. A dunai kifolyóval kapcsolatosan feladatot, dokumentációt nem kapott a műszaki előadó
8. A fű minősége rosszabb a múlt évinél
9. A gyermekmedence mellé helyezett padok kinézete osztályon aluli
10. Az úszómedence csőtörésének kijavítása ideiglenesen történt meg, pótoltatandó
11. A vizesblokk beruházásból származó sitt Duna-parti elhelyezése megengedhetetlen
12. A strand mögött a bicikliúton életveszélyes gödör van, egy évvel ezelőtt is leírtuk

II. Részletes leírás

Az ellenőrzésre Tamási János képviselő úr azon felvetése miatt került sor, hogy a vizesblokk beruházás vízszolgáltató berendezéseinek értéke messze alatta marad a költségvetési értékeknek.
Az ellenőrzés nem volt teljeskörű, a felsorolt hiányosságok az előző bekezdésben írt cél feltárása érdekében folytatott tárgyalások, és gyors helyszíni szemle során kerültek felszínre. A problémák felsorolása fontossági sorrendet követ.

1. A Polgármesteri Hivatal továbbra sem látja el a tulajdonosi érdekvédelmet
A Strand-Ellenőrző Bizottságot (továbbiakban SEB) az Önkormányzat hatáskör nélkül, a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban PH) szakértői segítségéül állította fel, ebből következik, hogy a strand üzemeltetési felügyeletének és az önkormányzati vagyon feletti őrködés kötelezettsége csorbítatlanul a Polgármester ill. hivatalának feladata. Ennek ellenére az új műszaki előadó részére nem lettek átadva a stranddal kapcsolatos feladatkörök és előzmények.
A vizesblokk beruházás építkezés folyamatos felügyelete nem volt biztosítva. A beruházás folyamán a SEB munkáját a Polgármester nem szervezte, nem igényelte. Az üzembehelyezésre a SEB egy félhivatalos meghívást kapott, a műszaki előadó a részletes eligazítás és dokumentumok hiányában csak a funkcionalitást és építésügyi szabályosságot ellenőrizhette.
Az értéknövelő beruházási terv végleges jóváhagyásáról, módosításáról a bérlő számára részletesen előíró tulajdonosi jogi dokumentumot nem találtunk. Kisérdy úr szerint a beruházás alapjául a költségvetés Tóth Krisztina kézírásával felülírt példánya, és egy önkormányzati levél, - amely közli a jóváhagyott összesített értéket -, szolgált.

2. Illetéktelen személy jár el önkormányzati vagyoni ügyekben
A vizesblokk beruházás építkezés folyamán a CASTRUM KFT III. 28--án kelt levélben költségvetési korrekciót kért. A módosítások Tóth Krisztina szóbeli egyeztetése alapján történtek meg. Tóth Krisztina köszönetre méltó szakértői segítsége nem pótolhatja a Polgármester írásbeli intézkedését.

3. A vízforgatóról való gondoskodás most már nem halogatható tovább
A Tisztiorvos az idei engedélyében ugyanúgy előírt az úszómedencére a következő évre vízforgató építési kötelezettséget, mint tavaly. A jogszerűségben sem állott be változás. Az idén sem lett benyújtva sem fellebbezés sem halasztási kérelem a jogorvoslati határidőn belül. Tekintettel a vízforgató létesítés magas költségigényére, a strand érdekében felhasználandó önkormányzati erőforrásokat elsősorban erre a célra kell fordítani, ha üzemeltetni akarjuk tovább a strandot.
4. A vizesblokk beruházás berendezéseinek értéke alig harmadát teszi ki a költségvetési értéknek
A felszerelt vízellátási berendezések átlagos kiskereskedelmi ára 5000 Ft azaz ötezer forint körül mozoghat. Beszerelésük sem különleges, tehát a szerelési díj a berendezés árának a fele körüli érték lehet. Tehát a költségvetés III./3 pontjában foglalt 29 db berendezési tárgy kb. 29*25000=725000 Ft érték helyett kb. 29*7500=217500 Ft érték került átadásra, azaz mintegy félmillió forinttal rövidítve meg az önkormányzatot. Ha kisebb mértékben is, de hasonló a helyzet a WC fülkék, zuhanyozó térelválasztók, ajtók, esetleg ablakok esetében is.
A kereskedelmileg beazonosítható tárgyakat a PH számlaegyeztetés nélkül ne vegye át.
Kisérdy úr felszólalása, miszerint nekik 1 MFt többlet kiadást okozott ez a beruházás, ez ideig nem nyert bizonyítást.

5. A termálvíz fogyasztás méretlenül történik, az órák felújíttatása szakszerűtlen.
A termálvíz fogyasztásmérő órája ebben az évben még nem működött. Kifogás: javítás alatt van, továbbá hidegvizes órát használnak a melegvízben, ezért az gyakran hibásodik, a melegvizes óra sokkal drágább. Vizsgálandó: milyen óra lett átadva a CASTRUM KFT-nek, mi annak a sorsa?
A vízjogi engedély előírásainak betartása a termálkút tulajdonosának kötelessége, tehát a Vízügyi Hivatal minket marasztal el a szabálytalanságért, a keletkező kárt vagy át tudjuk hárítani a bérlőre vagy nem. Az ez évi tapasztalatok szerint minden a falu kárára történő esemény terhét a falu viseli.

6. A felszámolt műszeres kútvizsgálati díj (1,2 MFt) ötszöröse a valódi értéknek.
Kisérdy úr szóban megerősítette, hogy a vízszolgáltatási díjkalkulációban szerepeltetett kútvizsgálati díjat egy évben felmerülőnek tartja.
Ennyiért el lehet végeztetni azt a kútvizsgálatot, amit öt évenkét kell elvégeztetni.
A kút termelékenységi adatai nem igazolják a kifogásként felhozott, mintegy 300 m "feliszapolódási" feltételezést, amit állítólag megszüntetni terveztek. A kifogás azért sem állja meg a helyét, mert a feliszapolódás elhárítása nem történhet meg kútvizsgálat keretében, és a költségigénye lényegesen magasabb.

7. A dunai kifolyóval kapcsolatosan feladatot, dokumentációt nem kapott a műszaki előadó
Rendszeresen elhangzik a kifolyó építtetésének kérdése, és a vele szemben felhozott kifogás, miszerint az engedélyezési eljárásban a PH mulasztása a késlekedés oka. Az új műszaki előadó erre vonatkozóan sem eligazítást sem dokumentumokat nem kapott.

8. A fű minősége rosszabb a múlt évinél

9. A gyermekmedence mellé helyezett padok kinézete osztályon aluli

10. Az úszómedence csőtörésének kijavítása ideiglenesen történt meg, pótoltatandó
Kisérdy úr bemutatta, milyen üzemviteli problémáik vannak, amit rugalmasan oldanak meg.
Feljegyzendő, hogy a csőtörés kijavításának karbantartási műveletei ebben az évben, illetve átadás előtt aktuálisak.

11. A vizesblokk beruházásból származó sitt Duna-parti elhelyezése megengedhetetlen

12. A strand mögött a bicikliúton életveszélyes gödör van, egy évvel ezelőtt is leírtuk
Nem a CASTRUM KFT kezelésébe tartozó területen, de mögötte rendkívül balesetveszélyes gödör van a bicikli úton, aminek kijavítására egy év óta semmi sem történt.

Önkormányzat részéről jelen voltak még, a jelentés
Leányfalu, 2000. VI. 13. szövegével egyetértenek:

Készítette: Tamási János ök. képviselő ..................................

Kenéz Endre bizottsági tag ..................................
Dr Tóth Béla ök. képviselő
Pethő János műszaki előadó ..................................
- 2 -

- / -