Véleményeltérés a leányfalui termálkút 2000. évi költségszámításával kapcsolatban:

A bérleti szerződés 8. pontjának ide vonatkozó szövegrésze: "A termálvíz szolgáltatás kapcsán igazoltan felmerülő költségeit a szolgáltató bérlő az önkormányzatnak közvetlenül havonta leszámlázza". A bemutatott számítás a strand kiszolgálásának költségeit sorolja fel, melyek jelentős része nem merül fel harmadik fél kiszolgálása során. Az alábbi kifogásainkat ennek szellemében emeljük.

ad 1.) Anyagköltségként azt a részt fogadjuk el, amely a kút talpa és a SzRT telepe között került felhasználásra, és egy éven belül elhasználódik. A későbbi viták elkerülése érdekében célszerű a felhasználást alkalmanként bemutatni, és számlázni.
ad 2) Vegyszer költség és vízvizsgálati díj a fent nevezett szakaszon tudomásunk szerint nem merül fel.
Az energiaköltségnél kérjük a származási alapadatokat megadni (múlt évi tény, vagy időszaki mérésből származtatott fajlagos érték, vagy névleges számítás)
ad 4) Kérjük megadni az előírás azonosító adatait.
ad 5) Az anyag és a munkabér jelentős hányada a karbantartásra fordítódik! Amennyiben a szivattyú nagyjavítás költségét kívánják itt érvényesíteni, kérjük a számlát bemutatni, és a felmerülési időszakot, valamint az az alatt kitermelt vízmennyiséget közölni.
ad 6) Az érintett szakaszon nincs tudomásunk CASTRUM KFT tulajdonú kútgépészeti berendezésről.
ad 7) A műszeres kútvizsgálat 5 évenként merül fel, kb. az itt szerepeltetett értékben.
ad 8) A termálvíz szolgáltatás kapcsán nem tartunk igényt szakértői közreműködésre.
ad 9) Az egyebet kérjük alkalmanként bemutatni és számlázni.
ad "Üzemi általános költség" -tételből legalább le kell választani a strandra jutó hányadot, de a bérleti szerződés ide vonatkozó mondata szerint ez nem számolható fel.
ad "Az éves kitermelendő víz": azoknál az adatoknál, ahol a viszonyítási alap az éves üzemeltetés, kérjük figyelembe venni, hogy a múlt évben a naplózott vízkivétel kiegészítve a "vízmérő hibás időszak" becslésével, 200 em3 körül volt.

Becslésünk szerint közelítőleg az alábbi költségek merülhetnek fel:

TárgyKözvetlen Éves Elszámolás
1. Anyag 50
2. Áramdíj 2 800
3. Munkabér költség 1 850
4. Vízkészlet használati díj 989
5. Szivattyú nagyjavítás (egy évre eső rész) 200
7. Kútvizsgálat (egy évre eső rész) 240
Viszonyítási vízmennyiség em3 7,5 200 140
Fajlagos költség Ft/m3 6,7 + 25,5 + 7 = 40

2000.05.18. Dr Tóth Béla