Tisztelt Simon Péter Úr!

A SzRT....... ügyvezetője, ...... úr ........-án azzal a panasszal fordult hozzám, hogy Önök nem szolgáltatnak számukra termálvizet.
A tulajdonos képviselője jogán felhívom szíves figyelmüket a közöttünk fennálló bérleti szerződés 8. pontjára, amely egyértelműen rögzíti a szerződésen kívüli termálvizet igénylők kiszolgálási kötelezettségét és a kiszolgálás körülményeit. Miután ezidáig felém nem jelezték ennek a közismerten rendszeres igény kielégítésének akadályát, felszólítom Önt, hogy haladéktalanul kezdjék meg a termálvíz kiszolgálását a Leányfalui Önkormányzat és a SzRT.... között kötött megállapodás szerint, melynek, mint tudomásulvevő szolgáltató, Ön is aláírója volt.
Természetesen a fent említett bérleti szerződési megállapodás ránk vonatkozó kötelezettségét mi teljesíteni fogjuk, miszerint a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségeiket számla ellenében megtérítjük. A benyújtott számla tartalmát a kimutatható áramdíj, a naplózott munkaidő és a könyvelt bérköltség szerint kívánjuk ellenőrizni. Amennyiben a szivattyú áramdíján és a kiszolgálást lebonyolító gépész dolgozó effektív munkaidejének bérköltségén túl költségtérítést kívánna érvényesíteni, kérem, kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat.
Kérem továbbá, hogy a termálvízzel úgy gazdálkodjanak, hogy az a fent hivatkozott értékesítési jogunkat ne csorbítsa. Az Önök által tudomásulvett szolgáltatási megállapodások kimaradásáért felmerülő kárigényeket, mint a kár okozójára, Önökre fogjuk hárítani, és a közöttünk fennálló bérleti szerződés megszegéseként fogjuk kezelni.
2000. V. 17. DTB