GAZDASÁGI ELEMZÉSI MUNKATÁBLÁZATOK
A TERMÁLVÍZBŐL NYERHETŐ ENARGIA
ÉRTÉKÉNEK BEMUTATÁSÁRA