Ellenőri jelentés a Képviselő-testület számára,
és állásfoglalás kérése

Polgármester asszony f. év január első napjaiban betekintésre átadta nekem a Castrum Kft által leadott naplókat és üzemeltetési engedélyeket. Ezek tartalmaznak olyan momentumokat, melyeket fontosnak tartok a képviselőkkel megismertetni, illetve olyan döntési követelményeket, amelyek meghaladják az ellenőrzést végzők hatáskörét.

1. A tisztiorvosnak az 1999. április 30-án kelt, a strand üzemeltetési engedélyéről szóló határozatának 1. pontja:
"Az úszómedencét a 2000. évi szezonnyitásig visszaforgatóval kell ellátni és beüzemelni. Határidő: 2000. április 25. Felelős: Leányfalui Önkormányzat (mint tulajdonos)."
A határozat ellen 15 napunk volt fellebbezni. Ha magasabb szintű jogorvoslat válik szükségessé, az hónapokba tellhet. Szóban Kisérdi úr jelzett ilyen kötelezettséget, de úgy hatott, mint a Castrum Kft túlzó igénye, és egész évben a Képviselő testülettel együtt úgy dolgoztunk, ahogy a törvény szerint 2002-re kellene a visszaforgatók ügyét rendezni. Ezen határozatot megváltoztató dokumentumot nem láttam, jelen pillanatban tehát valószínűleg jogerős.
a) Kérem, a Képviselő-testület vizsgáltassa ki, hogy miért nem tudtak és intézkedtek a megfelelő személyek arról, hogy az úszómedence vízvisszaforgatójának megvalósítására kötelezettség van akövetkező szezonnyitásig.
b) Kérem a Képviselő-testületet, utasítsa a polgármestert, hogy az úszómedence vízvisszaforgatóval való ellátási kötelezettségének jogállását két héten belül tisztázza, és tájékoztassa a Castrum Kft-t, hogy kedvezőtlen esetben a rögzített beruházási programot meg kell változtatni.

Becslések és szóbeli információk alapján, a FA-LAK Kft által az úsómedencéhez létesített visszaforgató üzembehelyezése mintegy 4 MFt költséggel megoldható, míg egy új létesítése 14 MFt lenne. Megítélésem szerint gazdasági értelemben csak rosszabbul járhatunk, ha a meglévő rendszert lebontatjuk és újat építtetünk. Más kérdés, ha szebb, korszerűbb megoldást igénylünk. Vízgazdálkodási szempontból viszont (lásd alább) mielőbb szükséges lenne megoldani a visszaforgatást.

c) Kérem a Képviselő-testületet, döntsön arról, hogy az úszómedencéhez a FA-LAK Kft által telepített visszaforgató berendezés a per állásától függetlenül üzembehelyezhetővé legyen téve.

2. Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a műszaki naplózási fegyelem tarthatatlan. Nem lehet pontosan megállapítani a vízfelhasználási mennyiségeket; eltérés és nagyfokú hiányosság van a strandon és a termálkúton vezetett adatokban, a vízóra meghibásodások rözitése nem alapos, és a kijavítás lassú. A víz klórtartalmának jegyzésén kívül a többi adat nagyon hiányos. A jövőben a felügyeleti rendszer ezen változtatni fog.