A Leányfalui strandfürdő történetének
egy szűk szelete dokumentumokban
1998.08 - 2003.03.
Dr. Tóth Béla, akkor önkormányzati képviselő

A leányfalusiak előtt többnyire rejtve maradt az a műhelymunka, ami a strand érdekében történt. Magam sem törekedtem nagyobb nyilvánosságra, mert soha nem jutottunk el a feladatok olyan előkészítettségi fokára, amit már meg lehetett volna tárgyalni egy falugyűlésen.

Természetesen az itt bemutatottakon túl még nagyon sok minden történt, de azokról nincs hiteles dokumentumom, így közszemlére tenni nem áll módomban. Általában hiányzik a dokumentumokat követő események bemutatása, többnyire azért, mert nem történtek események. Azt pedig bizonyára mindenki látta, tapasztalta azt, ami megtörtént. Az itt látható dokumentumok technikai okból eredően formailag nem azonosak a valódi iratokkal, de tartalmuk betűről-betűre azonos.

Kelt

Tárgy

Címzett

1998.08.26 Strand és termálvíz hasznosítási stratégia. A Leányfaluért Polgári Szövetség kortes-szövege. Leányfalui Hírek
1998.10.05 Leányfaluért Polgári Szövetség azon személyeinek megjelentetett, kivonatos kortes-szövege, akik a strand jövőjével való foglalkozást ígértek választópolgárok
1998.11.16 Vázlat a gyógy- és termálturizmus fejlesztésére kiírt pályázathoz (Település-fejlesztési bizottsági munka keretében készítette: Dr. Tóth Mária) polgármester
1998.11.20 Pályázat a Leányfalu Termálfürdő kiépítési terveinek finanszírozására (Település-fejlesztési bizottsági munka keretében készítette: Dr. Tóth Mária) polgármester
1998.11.26 Pályázat a gyógyturizmus feltételeinek megteremtése finanszírozására (Település-fejlesztési bizottsági munka keretében készítette: Dr. Tóth Mária) polgármester
1999.01.16 Javaslatok a CASTRUM Kft-vel folytatandó tárgyalási stratégiához. Amiatt íródott, mivel a tárgyaló ad-hoc bizottságba (Mosonyi L., Hegedűs E., Dr Várady-Szabó M.) nem lett delegálva olyan, aki ért a szakmai részekhez. Ad-hoc Bizottság, polgármester
1999.01.25 "Javaslatok a CASTRUM Kft-vel folytatandó tárgyalási stratégiához" megküldése képviselőknek és hozzáértő bizottsági tagoknak is képviselők, egyes külső bizottsági tagok
1999.01.26 Vélemény a CASTRUM Kft-vel lefolytatott ad-hoc bizottsági tárgyalás jegyzőkönyvéről polgármester
1999.02.10 Interpelláció a CASTRUM Leányfalu Kft-vel tárgyaló ad-hoc bizottsághoz képviselőtestület
1999.03.05 Összefoglaló elemzés a CASTRUM Kft-vel való szerződésbontás lehetőségeiről képviselőtestület
1999.05.28 Napirend előtti hozzászólás a CASTRUM Kft bontási túlszámlázásáról, turisztikai pályázat elvesztéséről, felügyelet létrehozásának szükségességéről a felszólalás 1., 5. napirendi ponthoz tartozó részében. képviselőtestület
1999.07.09 Javaslat a strandfürdő üzemeltetésének felügyeletére képviselőtestület
1999.08.10 Jelentés az 1999. aug. 5-i felügyeleti helyszínelésről polgármester
2000.01.19 Vízvisszaforgató létesítésének sürgetése, ellenőri jelentés polgármester, képviselőtestület
2000.01.27 Termálvíz felhasználás ellenőrzés (műszaki elemzés) képviselők, egyes bizottsági tagok
2000.03.17 Ellenőri beszámoló a strand 1999. évi működéséről képviselőtestület
2000.03.17 Vízgazdálkodási elemzés az ellenőri beszámoló mellékleteként képviselőtestület
2000.05.17 Felszólító levél termálvíz szolgáltatás elmaradása miatt (javaslat) polgármester - CASTRUM Kft
2000.05.18 Véleményeltérés a termálvízszolgáltatás 2000. évi költségfelszámításával kapcsolatban: polgármester - CASTRUM Kft
2000.06.01 Javaslatok a strandra kapott vételi ajánlatról hozandó képvislőtestületi döntés előkészítő munkálataihoz polgármester
2000.06.13 Jelentés a Leányfalui Strandfürdőn 2000. VI. 8-án tartott műszaki ellenőrzésről polgármester
2000.06.30 Vélemény és kérdések a Szinna Gábor által képviselt Kay Müggeburg strand-vételi ajánlatra vonatkozóan. (Az 1 millió német márka vételár önmagában is elfogadhatalan, nem beszélve a bővítési terület opciós jogáról, a homályosan fogalmazott termálvíz igényről.) polgármester
2000.09.26 Intézkedések sürgetése alpolgármester
2000.12.08 Lemondás a strand üzemeltetését felügyelő munkabizottsági megbízatásról képviselőtestület
2001.01.22 Döntési folyamatvázlat a beruházási koncepció kidolgozásához képviselőtestület
2001.04.09 Javaslat a Szerencsejáték Rt részére eladandó termálvíz szolgáltatási tevékenységért a CASTRUM Kft-nek elismerhető 2001. évi költségekkel kapcsolatban: polgármester
2001.04.23 Javaslat a strand tulajdonosi ügyeit intéző bizottság létrehozására a 2001. április 21-én megtartott falugyűlés tanulságai alapján. polgármester
2001.04.24 Termálvíz szolgáltatási szerződés tervezet A Szerencsejáték Rt növelni akarta fürdőlétesítménye(i) kapacitását. Olyan szerződésre lett volna szükség, amely az Ő és az Önkormányzat számára sok évre garanciákat biztosít. Nem lett belőle semmi. polgármester
2001.05.18 Napirend előtti hozzászólás a 2001.05.18-i Képviselő testületi ülésen a 2001. április 21-én megtartott falugyűlés tanulságai alapján. képviselőtestület
2001.06.01 Vélemény a CASTRUM Kft által készített strandfürdői vízforgató tervről polgármester
2001.07.27 Emlékeztető a Leányfalui Strandfürdő vízforgató beruházás állásáról folytatott megbeszélésről polgármester, CASTRUM Kft
2002.01.10 Vízforgató tervezési díj jóváhagyásának (CASTRUM Kft javára) elutasítása (később a felvetett problémák megválaszolása nélkül képvislőtestületi döntéssel jóvá lett hagyva) polgármester
2002.02.11 Jegyzék a stranddal kapcsolatos dokumentumok begyűjtéséhez (tudniillik a hatósági, üzemeltetési és egyéb dokumentumok a Polgármesteri Hivatal ügyintézői számára ismeretlen helyen vannak) jegyző
2002.02.11 Ellenvélemény strandfejlesztési pályázat elkapkodott összeállításának kiküldéséről, mert többek között a bemutatott formájában ismét esélytelen lenne, és keresztezi a vízforgató létesítésére kifejtett törekvéseket. polgármester
2002.02.22 Indítvány strandfejlesztési pályázat benyújtásáról korábban hozott határozat visszavonására, mert az utólagosan megismert pályázati anyag alkalmatlan a támogatás elnyerésére képviselőtestület
2003.01.03 Előadás előterjesztés a falu termálvíz vagyonának gazdasági koncepciójáról, a Zoltai Bencének egyeztetésre 2002.12.21-én megküldött anyag változatlan másolata polgármesteren keresztül
képviselőtestület
2003.01.27 A költségvetésem a megküldőlevele a strandról, annak bizonyítására, hogy az önkormányzati vállakozás kockázat nélkül életképes tud lenni. Egyben az összeférhetetlenség bejelentése, az ügyvezetői beosztás megpályázása miatt, és javaslat a FA-LAK per veszteségmentes zárására. polgármester
gazdasági bizottság
2003.02.09 Törvénykivonat bemutatása (két másik téma mellett) annak érdekében, hogy a CASTRUM Kft azonnali felszámoltatása olyan kényszerhelyzetet teremtene az ügyvezető számára, ami miatt kénytelen lenne a 14 MFt adósságát megfizetni polgármester
 

InterStat.hu