Az önkormányzati tulajdonú Leányfalu Termálfürdő Kft gazdálkodása

A kiemelések azokra az adatokra hívják fel a figyelmet, amire egy tulajdonos rákérdez, és nem hagyja annyiban.
A zöld az összehasonlítási alapadatot vagy tendenciát mutatja, a pirosas a kedvezőtlent.
Az üvegzseb törvény szellemében ezeknek az adatoknak közérthetően és nyilvánosan elérhetőnek kellene lenniük. Ez a táblázat a kormányzati portálról (e-beszamolo.kim.gov.hu) letölthető éves beszámolókból állítható össze. A táblázat adatai ezer forintban vannak megadva, pontosan azonosan a hiteles forráséval.

Rövid jellemzés:
- a tárgyi eszközök fogynak,
- a saját tőkének a hiteltörlesztés révén történő növekedése leállt,
- a rövid lejáratú hitelek magasak, megnőttek,
- árbevétel stagnál, csökken,
- az eredmény csökken, vesztességbe fordult.2008

2009

2010

2011

2012

2013előző igazgató

jelen igazgató teljesítménye


MÉRLEGA.

Befektetett eszközök

185 507

175 958

164 618

153 614

148 123

150 760

I.

Immateriális javakII.

Tárgyi eszközök

185 507

175 958

164 618

153 614

148 123

150 760

III.

Befektetett pénzügyi eszközökB.

Forgóeszközök

7 516

17 134

12 450

28 246

31 570

16 412

I.

Készletek

697

404

82

480

409

362

II.

Követelések

3 902

9 917

6 141

20 978

20 704

13 845

III.

ÉrtékpapírokIV.

Pénzeszközök

2 917

6 813

6 227

6 788

10 457

2 205

C.

Aktív idöbeli elhatárolások

12

3 784

434

487

478

1 693


Eszközök összesen

194 223

196 876

177 502

182 347

180 171

168 865
D.

Saját töke

52 423

65 954

58 038

74 493

83 069

82 095

I.

Jegyzett töke

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőkeIII.

TöketartalékIV.

Eredménytartalék

37 741

41 922

58 953

47 037

66 898

80 069

V.

Lekötött tartalék


7 500

4 001

8 000

4 595

0

VI.

Értékelési tartalékVII.

Mérleg szerinti eredmény

11 682

13 532

-7 916

16 456

8 576

-974

E.

Céltartalékok

1 891


F.

Kötelezettségek

136 652

124 554

115 424

102 271

89 893

86 488

I.

Hátrasorolt kötelezettségekII.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

117 000

104 001

91 000

78 000

65 000

52 000

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

19 652

20 553

24 424

24 271

24 893

34 488

G.

Passzív idöbeli elhatárolások

3 257

6 368

4 040

5 583

7 209

202


Források összesen

194 223

196 876

177 502

182 347

180 171

168 865


EREDMÉNYKIMUTATÁSI.

Értékesítés nettó árbevétele

162 508

176 205

165 181

183 469

186 721

176 331

II.

Aktivált saját teljesítmények értékeIII.

Egyéb bevételek

7 427

2 967

4 797

3 092

342

3 566

IV.

Anyagjellegü ráfordítások

73 875

80 957

85 986

95 967

111 831

114 906

V.

Személyi jellegü ráfordítások

48 455

47 913

57 931

43 542

38 504

39 207

VI.

Értékcsökkenési leírás

13 821

15 480

17 895

15 718

16 406

17 259

VII.

Egyéb ráfordítások

6 285

7 157

9 356

7 254

5 020

5 542


Közvetlen üzemköltségek

128 615

136 027

153 273

146 763

155 355

159 655

A.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

27 499

27 665

-1 190

24 080

15 302

2 983

VIII.

Pénzügyi müveletek bevételei

11

13

189

292

825

358

IX.

Pénzügyi müveletek ráfordításai

15 341

12 183

6 456

7 792

6 937

3 979

B.

Pénzügyi müveletek eredménye

-1 533

-1 217

-6 267

-7 500

-6 112

3 621

C.

Szokásos vállalkozási eredmény

12 169

15 495

-7 457

16 580

9 190

-638

X.

Rendkívüli bevételekXI.

Rendkívüli ráfordításokD.

Rendkívüli eredményE.

Adózás elötti eredmény

12 169

15 495

-7 457

16 580

9 190

-638

XII.

Adófizetési kötelezettség

487

1 963

459

124

614

336

F.

Adózott eredmény

11 682

13 532

-7 916

16 456

8 576

-974

G.

Mérleg szerinti eredmény

11 682

13 532

-7 916

16 456

8 576

-974

Megjegyzés: a 2009. évben novembertől az új igazgató tevékenysége szerepel. Ezt az évet a régi könyvelő közreműködésével zárta.