A Leányfalu Termálfürdő Kft gazdasági adatainak értelmezése a kormányzati portálról letölthető éves beszámolók alapján
(alább szövegesen)2008

2009

2010

2011

2012

2012-höz

2013Előző igazgató

Jelen igazgatóMÉRLEG

Az adatok ezer forintban

SZERZŐ MEGJEGYZÉSEI
Színkulcs: káros, nem előnyös, hasznos

ÚJ MEGJEGYZÉSEK

A.

Befektetett eszközök

185 507

175 958

164 618

153 614

148 123

150 760

I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

185 507

175 958

164 618

153614

148 123

2009-től 28 MFt leltári értékvesztés! A kiegészítő mellékletben kimutatott beruházások ellenére.

150 760

A leltárfogyást megállították

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

7 516

17 134

12 450

28 246

31 570

16 412

Forgóeszköz csökkent 15 MFt-al

I.

Készletek

697

404

82

480

409

362

II.

Követelések

3 902

9 917

6 141

20 978

20 704

Fejlesztés? Behajthatóság? Ennek többsége az önkormányzatnak adott hitel? Az állam azt már kifizette?

13 845

Kintlévőség csökkent

III.

Értékpapírok

IV.

Pénzeszközök

2 917

6 813

6 227

6 788

10 457

Tartalék a következő évkezdéshez.

2 205

C.

Aktív időbeli elhatárolások

12

3 784

434

487

478

1 693


Eszközök összesen

194 223

196 876

177 502

182 347

180 170

2009-hez képest most
16,5 MFt hiányzik.

168 865

2009-hez képest most-
már 28 MFt hiányzik


D.

Saját tőke

52 423

65 954

58 038

74 493

83 069

A növekedés a hiteltörlesztésből adódik.

82 095

Ha nem a tárgyi eszközt,
akkor a tőkét élik fel?

I.

Jegyzett tőke

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

III.

Tőketartalék

IV.

Eredménytartalék

37 741

41 922

58 953

47 037

66 898

Fizikálisan hol van? Realizálható?

80 069

V.

Lekötött tartalék


7 500

4 001

8 000

4 595

- " -

 000

Elfogyott

VI.

Értékelési tartalék

VII.

Mérleg szerinti eredmény

11 682

13 532

-7 916

16 456

8 576

veszteség =

- 974

Nyereség 2009-hez képest
14,5 MFt-tal kevesebb

E.

Céltartalékok

1 891
F.

Kötelezettségek

136 652

124 554

115 424

102 271

89 893

86 488

.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

117 000

104 001

91 000

78 000

65 000

52 000

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

19 652

20 553

24 424

24 271

24 893

Az önkormányzatot a strand adósságból „támogatja”.

34 488

Adósság növekedett
10 MFt-tal!!!

G.

Passzív időbeli elhatárolások

3 257

6 368

4 040

5 583

7 209

 202


Források összesen

194 223

196 876

177 502

182 347

180 171

168 865

2009-hez képest
28 MFt forrás hiányzik

EREDMÉNYKIMUTATÁS

I.

Értékesítés nettó árbevétele

162 508

176 205

165 181

183 469

186 721

Mindössze évi 2 %-al, de azért növögetett.

176 331

Mintegy 5 %-os, azaz
"két évnyi" visszaesés

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

7 427

2 967

4 797

3 092

342

3 566

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

73 875

80 957

85 986

95 967

111 831

2009-hez képest 31 MFt-al magasabb, de az alábbi 9,4 MFt bérköltség csökkenés is növelte. A A 20,6 MFt a kiszervezés ára és költségnövekedés

114 906

V.

Személyi jellegű ráfordítások

48 455

47 913

57 931

43 542

38 504

2009-hez képest az alvállalkozókkal történő üzemeltetés révén most már kisebb 9,4 MFt-al

39 207

VI.

Értékcsökkenési leírás

13 821

15 480

17 895

15 718

16 406

A három év alatt fedezhette volna az A/II. és egyéb tárgyi eszközök értékének megőrzését, ha nem költik el. (50 MFt)

17 259

Még így is alig több, mint a tárgyi eszközök 10 %-a, azaz 10 évenkénti felújításra elegendő

VII.

Egyéb ráfordítások

6 285

7 157

9 356

7 254

5 020

5 542


Közvetlen üzemköltségek

128 615

136 027

153 273

146 763

155 355

2009-től 3 év alatt 47,3 MFt többlet, azaz évi 11,6 %-al nőtt.

159 655

Most 27 %-al nőtt kiadás


Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

27 499

27 665

-1 190

24 080

15 302

Utóbb csaknem fele a régi igazgatóénak

2 983

Utóbb csaknem tizede a régi igazgatóénak

I.

Pénzügyi műveletek bevételei

11

13

189

292

825

Közel 1 MFt kamatot fizetett a falu? A saját pénzéért?

358

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

15 341

12 183

6 456

7 792

6 937

3 979

B.

Pénzügyi műveletek eredménye

-1 533

-1 217

-6 267

-7 500

-6 122

3 621

C.

Szokásos vállalkozási eredmény

12 169

15 495

-7 457

16 580

9 190

Gyengébb, mint az előző igazgatóé. Pedig volt, aki azt mondta, annál is lehetne jobban. A messziről jött ember szava hihetőbb? Annak, aki nem néz utána!

-638

No comment!

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

Rendkívüli eredmény

E.

Adózás elötti eredmény

12 169

15 495

-7 457

16 580

9 190

-638

XII.

Adófizetési kötelezettség

487

1 963

459

124

614

336

F.

Adózott eredmény

11 682

13 532

-7 916

16 456

8 576

-974

G.

Mérleg szerinti eredmény

11 682

13 532

-7 916

16 456

8 576

A három év alatt az előző igazgató kereken 21 MFt-al többet adott volna a falunak.

-974

Most egy év alatt 14 millióval lett kevesebb haszna a falunak
ADATOK A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETEKBŐLFolyó évben aktivált beruházások4 841

5 899

11 870bérelt ingatlanhoz kapcsolódóan2 896

2 978

9 515egyéb berendezés1 945

2 921

1 863ÖSSZESEN:9 682

11 798

23 248

44 728 eFt mindösszesen


A kiegészítő mellékletek többi részlete alapján én nem tudok következtetésekre jutni, ezért nem is terhelem vele az olvasót.


A Leányfalu Termálfürdő Kft gazdasági adatainak értelmezése
a kormányzati portálról letölthető éves beszámolók alapján

(e-beszamolo.kim.gov.hu)

Az alábbi szöveges elemzés a 2012. évi adatokkal bezárólag 2013. nyarán készült. A 2013. éves adatok 2014. évi elemzése csak a táblázat soraiban látható megjegyzésekig terjed. Itt nem érdemes többet mondani róla, mint azt, hogy ez az "eredmény" volt várható az előző három év alapján. A kiegészítő mellékletben van arra egyetlen szám erejéig utalás, hogy a bérelt ingatlanra fordított beruházás duplája az előző évinek. Így mintegy 9 MFt-a szebb is lehetne a kép. Azonban ezekből az adatokból biztosat megítélni nem lehet.

Az itt felsorolt megállapításokat kérem, hogy inkább kérdéseknek tekintsék kedves olvasóim, mintsem tényszerű megállapításnak. Lehet, ha kellő részletességű kimutatást látnánk, ezekre a kérdésekre benne volna a válasz. Vegyék ezeket olyan kérdéseknek, amit egy jó gazda módjára ténykedő tulajdonos feltenne a gazdatisztjének. Amelyek feloldását beleépíttetnék a következő üzleti tervbe. Mármint, ha volna olyan.

A számok szöveges magyarázata.
Fontossági sorrendben. (A különböző bekezdések nyereség illetve veszteség tételei nem adhatók egyszerűen össze. Azért fordulnak elő több helyen is, mert más-más összefüggésben kerülnek bemutatásra, bizonyításra.)

A "kézzel fogható" (mérleg szerinti) nyereség 2008. és 2009. évben átlagosan 12,6 MFt/év volt, a jelen igazgató alatt gazdálkodva 5,7 MFt/év, azaz a 3 év alatt 3×(12,6-5,7)=20,7 elmaradt nyereséget hozott a megválasztása. A 2012. évi fürdővezetői kiképzésének és a fürdőszövetségbe való belépésének "előnye" ilyen összehasonlításban a falunak 6,9 MFt-jába került. Nemcsak statisztikai számvetésben, az előző évhez viszonyítva is.

Ezen túmenően a három év alatt 28 MFt-al csökkent azon tárgyi eszközök értéke, ami elengedhetetlen a strand működéséhez. Ehhez könyveléstechnikailag 50 millió fedezetet adott volna az értékcsökkenési leírás. A kiegészítő melléklet szerint a 3 évre vonatkozóan ezt látszólag és lényegében rendezték.
De például a 2012. évi 23 MFt beruházás ellenére a tárgyi eszközökben, a leltárban 5,5 milliós csökkenést regisztráltak. Melyik az igaz? Jóindultú megközelítés mellett is, ez 28,5 MFt kivonását jelenti az értékcsökkenési elszámolás alapjából. Csak a 2012. évben. Az eszközállomány felújítási fedezetének terhére. Ha az 5,5 millió Ft értékű elavult eszközt újra cserélték volna, akkor a beruházással együtt 28,5 millióval kellene többnek lennie a 2012. évi leltári értéknek. Ha ez átlagosan 5 év alatt elévülő berendezés, akkor a terv szerinti amortizációs költség 5,7 millióval magasabb lenne. Az eredmény (nyereség) pedig ennyivel kisebb lenne, azaz 2012. évben alig 3 MFt. És 5 év múlva nem lenne gond a 28,5 MFt elhasználódott eszközt újakra cserélni.
A fent említetten túlmenően a háttérben Damoklész kardjaként lebeg a sokkal nagyobb önkormányzati tulajdonban hagyott eszközállomány állagromlása, aminek ellentételezésére mindössze az a néhány milliócska utal a kiegészítő mellékletben. És hely hiányában itt nem beszélek a bérleti szerződés olyatén módosításáról, ami tovább rontott ezen a helyzeten (Klikk ide!)

A kimutatható vagyonvesztés 2009. évtől 28 helyett csak 16,5 MFt, mert 11,5 MFt még megvan "rugalmasabb", pénz eszközben, pontosabban követelésben - az önkormányzatnak nyújtott hitelben (a fent említett 21 MFt, tulajdonost illető nyereség helyett). A 16,5 MFt vagyonvesztésben nincs benne a 2009. évi betörés 7 MFt elvesztése, mert az a 2009. évi eszközállományt már megterhelte. Ellenben, ha a biztosító nem fizetett volna 2010-ben 4 millió kárenyhítést, akkor a 16,5 milliós "teljesítmény" helyett 20,5 millió vagyon veszteséget látnánk.

A B/II soron tartósan 21 MFt kintlévőség szerepel. Amit az F/III. soron látható 25 MFt rövid lejáratú kötelezettség, hitel ellentételez.

A B/II-ben feltett "Fejlesztés?" kérdés magyarázata: A követelés könyveléstechnikailag egy létező, pozitív vagyonelem. Azonban ha természetben emiatt bevételnövelő fejlesztés marad el, megelőző karbantartás marad el, vagy hitelt kell felvenni akkor a követelés, a kintlévőség megengedése károkat okoz (sorrendben: bevételkiesés, idő előtti selejtezés, kamatteher).

A közvetlen üzemköltségek 2009-hez képest 3 év alatt 47,3 millióval, évi 11,6 %-al nőttek. Az árbevétel pedig nem követte a költségek növekedését (2 %/év). Netán az árbevétel elmaradás is a korábbi vezetés bűne? Mert költségoldalon sokszor ezzel mentegetőztek. Megjegyzem, az árbevétel növelését nem a belépőjegyek árnöveléséből kell elvárni, hanem látogatottság és szolgáltatások bővítése révén. 2008-ban több, egy éven belül megtérülő beruházást is megléptünk. De, hogy konkrétabb példát hozzak: itt jelenik meg, hogy 2010-ben nagyvonalúan el lett hagyva a parkoló automata üzemeltetése, a faházaknak a bérbeadása. Nem olyan egyszerű ekkora tételek pótlása (durván 3+1,5 MFt/év).

Az üzemköltségekben az új igazgató egy nagyléptékű átcsoportosítást hajtott végre azzal, hogy a strandi dolgozókat vállalkozásokkal cserélte fel. Személyi állományban lényegében változatlan állapotot hagyva, ugyanakkor lerázva a bérszámfejtési, munkaügyi terheket, és áthárítva a biztonsági és számviteli felelősségeket. Ilymódon csökkenhetett 3 év alatt a személyi ráfordítás 9,4 millióval és az inflációval. A cserébe belépett alvállalkozói szolgáltatással együtt az anyagjellegű költségek 31 MFt/év-vel, azaz 38%-al növekedtek. Ha ebből levonjuk a bértömeg csökkenést (9,4) és a korábbi legnagyobb évi anyagráfordítás növekedést (10), akkor látjuk a kiszervezés "hasznát", ami 11,6 MFt többletköltség. Ebben a kevert anyagjellegű ráfordítás halmazban már csak tételesen lehet keresni a realitások ok-okozati összefüggéseit. A dolgozók szociális ellátottságát. De ez volna a a dolga a felügyelő bizottságnak. A könyveléstechnikai ellenőrzést a könyvvizsgáló végzi. Ha a tulajdonosnak jó, hogy az ügyvezető "feléli" a tárgyi eszközöket, utóbbi abba nem szólhat bele, legfeljebb figyelmeztetnie illene. Ha tudná, hogy az ügyfele laikus, pontosabban laikusan viselkedő képviseletet állít.

Hab a tortára (ami a fentiekben nem szerepel): az úszómedencei sátor elvesztése, a termálvízfűtésű légtechnika elvesztése, a sátorfűtés gázdíja. Valamint az, hogy a Kft által az önkormányzatnak fizetett bérleti díj és egyéb juttatás ("beruházás") a töredékét sem fedezi a Kft tulajdonát nem képező, a fürdőt szolgáló eszközök avulásának.

Tehát (sajnos) igazzá tették a mondást, az önkormányzat rossz tulajdonos. Ha a tulajdonos következmények nélkül választ igazgatót, akkor azt bátran teszi. És megbízik benne mindaddig, amíg rendőrség nem bizonyít rosszhiszeműséget. Tévedni? Az emberi dolog!
Nekem meg csak annyi a közöm hozzá, hogy az én zsebemre (is, mindössze tízmilliomod részben) megy a játék. Ezért emeli az adókat az önkormányzat. Azért nem csökkenti az adókat a kormány, mert ki kell emelni az önkormányzatokat az "adósságcsapdából". Dehát milyen ember az, aki magának állít a csapdákat? Olyan, aki következmények nélkül teheti (Dr. Bogár László közgazdász után szabadon)

Dr. Tóth Béla 2014.06.30.